Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog