A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke