Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II.