Finalization of the BA and MA theses

Etapele finalizării studiilor

Etapa Data Eveniment Responsabil

1

Mai 10 – 17

Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație

student

2

Mai 17

Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital (GoogleClassroom) și tipărit (spirală)[1]

student

3

Mai 17  –  Iunie 11

Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere

cadru didactic

4

Iunie 11

Termenul de depunere a referatelor de apreciere de către îndrumători (calificativ: admis / respins)

cadru didactic

5

Iunie 11 – 14

Încărcarea versiunii digitale finalizate ale lucrării admise, avizate de către îndrumător în repozitoriul ITP (repo.proteo), potrivit standardelor (inclusiv Declarația de autenticitate)

student

6

Iunie 11 – 18

Perioada de depunere a versiunilor tipărite pentru Bibliotecă (la Secretariat ITP)

student

7

Iunie 14

Formarea comisiilor de examinare (pentru susținerea tezelor) prin decizia rectorului și diseminarea versiunilor digitale finalizate ale lucrărilor între membrii comisiilor

rector

8

Iunie 14 – 21

Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către membrii comisiei de examen

comisie

9

Iunie 21

Înscriere la examen de finalizare a studiilor

student / secretariat

10

Iunie 22

Susținerea lucrărilor de licență / masterat (eveniment public)

student / comisie

11

Iunie 23

Susținerea examenelor orale

student / comisie

12

Iunie 23

Afișarea rezultatelor finale

comisie

 

[1] Din acest moment studentul nu mai are opțiunea de a efectua corecții majore la lucrarea în sesiunea curentă de examene.

Alte informații referitoare la finalizarea studiilor

Pentru mai multe informații, consultați Regulamentul pentru finalizare studiilor de licență și masterat

Sesiunea de toamnă

Data examenului din sesiunea de toamnă: 13. septembrie 2021.