A kontextuális szemlélet mint a pojmenika és a kontextuális terápia mint a lelkigondozás beszélgetőtársa