A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben