Actualitatea vorbirii despre Lumină ca factor de înnoire în Noul Testament