A kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek. Az 1Thessz 4,9-12 etikai üzenete