„Purtarea voastră să fie vrednică de cinste în ochii celor din afară”. Mesajul social și moral al secvenței 1 Thesalonicieni 4,9-12