Carte de înțelepciune latină: Florile poeților iluștri