Limba latină I

Cursul introduce în limba latină in general, în modului său de expunere, precum şi în mentalitatea latină prin fragmente de texte istorice, de istoria artei şi teologice. Însuşirea avansată a gramaticii limbii latine, precum şi a sensului noţiunilor de bază latine din domeniul teologiei şi istoriei îi vor permite studentului ca acesta să se familiarizeze cu terminologia creștinismului clasic.

Competences

Specific competences

Însuşirea de cunoştinţe pragmatice în domeniul paleografiei şi traducerii textelor latine. Competenţa de a înţelege, analiza şi traduce izvoarele latine ale istoriografiei generale şi bisericeşti, pe baza cunoştinţelor semantice însuşite. Desluşirea înţelesului original şi specific al ideilor prezente în izvoare.

General competences

Prin cunoașterea sistemului gramatical latin studentul va putea evalua și analiza alte limbi străine. Însușirea acestei limbi îi va permite să cerceteze sursele textuale ale antichității și evului mediu.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 58
Studying course notes and bibliography 20
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 0
Total individual study 30

Examination

Precondiția examemului este prezența la cel puțin 70% din cursuri.

Bibliography

Book