Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái