Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág; Az unitárius egyház a Habsburg Birodalmomban (1690-1848); Lázár István;