Oicodometică

Oicodometica (engleză: Church Growth) provine din grecul οἰκοδομή, și se traduce prin "a construi". Este știința care se ocupă cu lucrurile care țin de organizarea comunitățiilor religioase. Scopul subiectului este ca studenții să învețe diferite metode de susținere ale comunităților, metode de implementare a unor programe care vizează dezvoltarea acestor comunități. Comunitățiile religioase de astăzi sunt clădite pe baze biblice, în special al primelor comunități creștine, dar trebuise să cunoască noile tehnici de dezvoltare care ajută la buna funcționare a diferitelor organizații, .

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Competențele specifice ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea felului în care s-au format și s-au dezvoltat primele congregații creștine, așa după cum sunt ele prezentate în Noul Testament, în special în Faptele Apostolilor și Scrisorile Apostolului Pavel și Scrisoarea lui Petru - Cunoașterea metodelor de evaluare a congregațiilor, în scopul elaborării unei strategii de dezvoltare - Dezvoltarea abilității studenților de a îmbina cerințele biblice cu cerințele comunităților de astăzi - Dezvoltarea unei atitudini pozitive care să reflecte convingerea că Dumnezeu lucrează laolaltă cu credincioșii care își organizează viața după principii creștine

Általános kompetenciák

Competențele generale ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea dinamicii a diferitelor organizații - Cunoașterea și însușirea metodelor de autoguvernare a diferitelor organizații

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 43
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 8
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 8
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 29

Vizsgáztatás

Studenții vor scrie o lucrare care să conțină o analiză amănunțită și un plan de dezvoltare a congregației unde ei își desfășoară practica bisericească

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben