Bevezetés az Ószövetségbe IV

A kurzus célja kettős: egyrészt áttekinti az ószövetségi prófétai irodalmat (Kései Próféták), másrészt, ezzel párhuzamban röviden felvázolja az ún. kettészakadt királyság korának történetét (Kr.e. 10-6. század).

Ami a prófétai irodalom tárgykörét illeti, a hallgató betekintést nyer az izraeli prófétizmus kialakulásának történetébe, illetve megismerkedik az ún. író-próféták munkásságával. Az egyes prófétai könyvek esetében azok tartalmi, irodalomtörténeti és teológiai vonatkozásait vizsgáljuk meg.

A kettészakadt királyság korának történetét illetően a cél az, hogy a hallgató megismerje a Kr.e. 10-6. század történetének legfontosabb eseményeit a bibliai és biblián kívüli szövegek illetve régészeti leletek tükrében. Ez a kortörténeti ismeret segít abban, hogy a hallgató tisztában legyen a bibliai szövegek történeti kötődéseivel, kötöttségeivel, illetve meglássa e szövegeket újraértelmező hagyomány erejét és jelentőségét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

...

Óraszerkezet

 1. Az ókori közel-keleti és az ószövetségi prófétaság

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 223-258 (36)
  • Balogh Csaba: Isten embere és az istenek emberei. Próféták és prófétálás az ókori Közel-Keleten és ennek jelentősége a mai ószövetségkutatásban
  • Balogh Csaba: Próféta – kreatív igemagyarázó vagy ötletszegény epigon? A prófétai tradíció szerepe az idegen népek elleni próféciákban
  • Péntek Dániel: Prófétizmus, kultusz és uralkodói udvar Izraelben és Máriban – Összehasonlító elemzés Ámósz és Amacjá párbeszéde (Ám 7,10-17) és a prófétaságra utaló Mári szövegek alapján
 2. Próféták az ókori Közel-Keleten

  Olvasmány:

  • Balogh Csaba: Isten embere és az istenek emberei. Próféták és prófétálás az ókori Közel-Keleten és ennek jelentősége a mai ószövetségkutatásban
 3. A prófétai irodalom. A prófétai szövegek írásbafoglalása

  Olvasmány:

  • Balogh Csaba: Próféta – kreatív igemagyarázó vagy ötletszegény epigon? A prófétai tradíció szerepe az idegen népek elleni próféciákban, 3-20 (18)
 4. Ézsaiás könyve (Ézsaiás 1-39)

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 272-286 (15)
 5. 8. századi kispróféták: Ámósz, Hóseás, Mikeás

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 259-264 (6) 265-271 (7) 287-292 (6)
 6. Jeremiás könyve

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 300-316 (17)
  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 449-482 (34)
  • Rüdiger Liwak: Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch: I. Grundlagen
 7. 7. századi kispróféták. Náhum, Zofóniás

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 293-294 (2) 298-299 (2)
  • Molnár János: Sofóniás próféta könyvének és Malakiás próféta könyvének magyarázata
 8. Ezékiel könyve

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 319-327 (9)
 9. 6. századi kispróféták. Habakuk, Abdiás, Jóel

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 295-297 (3) 358-360 (3) 370-372 (3)
 10. Deutero-Ézsaiás (Ézsaiás 40-66)

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 328-340 (13) 353-357 (5)
 11. 6-5. századi próféták. Jónás, Haggeus, Zakariás, Malakiás

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 373-378 (6) 341-346 (6) 347-352 (6) 361-364 (4)
  • Molnár János: Sofóniás próféta könyvének és Malakiás próféta könyvének magyarázata
  • Kustár Zoltán: Ez a próféta kicsit más. Malakiás könyvének előállása és tanítása, 59-76 (18)
 12. Az apokaliptikus irodalom és Dániel könyve

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 426-434 (9)
  • Collins, John J.: The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature
 13. Kanonizáció és prófécia

 14. Értékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 66 óra/szemeszter.
 • Összesen: 94 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

...