A jezsuita oktatás kezdetei a protestáns Kolozsváron

Előadásomban a jezsuiták kolozsvári letelepedését szándékozom bemutatni és a rend viszonyát a város protestáns lakosaival.