A Nyüvedi Református Egyházközség bevételi forrásai a 19-20. századokban

Előadásomban arra törekszem, hogy ismertessem milyen bevételi forrásokból tartotta fent magát egy átlagosnak mondható falusi református gyülekezet a 19-20. századokban. A bevételi források bemutatásánál a Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett Nyüvedi Református Egyházközség erre vonatkozó adatait ismertetem. Így említésre kerülnek a földjövedelmek, különféle alapok, adományok és bálok jövedelmei, stb. Az előadás kortörténeti érdekességeket is bemutat, úgymint az "epreskert", takarékmagtár, "temetőfűszéna" vagy a büntetéspénzek jövedelmeit, valamint magukat az említett intézményeket. Így nemcsak a nyüvedi gyülekezet történetének egy kis szeletét hozza nyilvánosságra, hanem a korabeli református gyülekezetek anyagi életéről is fontos adatokat ismeretet meg.