Bevezetés a homiletikába I

A homiletika a gyakorlati teológia azon diszciplínája, amely a prédikáció írásának és előadásának elméleti és gyakorlati tudnivalóit összegezi. A Teológiai Intézetbe frissen érkező hallgató az első félévben megismerkedik a gyakorlati teológia alapfogalmaival, betekintést nyer az ókori retorikába, megtanulja az anyaggyűjtés módszertanát, megismeri a szónoki eszközöket, és a nyilvános beszéd gyakorlásával elkezdi a prédikálásra való felkészülést.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A nyilvánosság előtti megszólaláshoz szükséges készségek fejlesztése, alapvető beszédírási módszertan elsajátítása.

Óraszerkezet

 1. A homiletika neve, fogalma, célja, feladatai és helye a gyakorlati teológiában

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 1-4 (4)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 5-8 (4)
  • Nagy István: Homiletika NI, 9-13 (5)
 2. Bevezetés a retorikába. Alapfogalmak

  Olvasmány:

  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 5-33 (29)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 15-26 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 4-9 (6)
 3. A retorika felosztása

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: Retorika, 11-22 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 6-11 (6)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 34-43 (10)
 4. Retorika - ma. Retorika és homiletika viszonya

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 31-43 (13)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 5-8 (4)
  • Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik, 6-23 (18)
 5. Kigondolás, érvek és bizonyítékok - Inventio

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: Retorika, 23-26 (4)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 32-113 (82)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 6-9 (4)
 6. A beszéd megszerkesztése és elrendezése - Dispositio

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 9-11 (3)
  • Fekete Károly: Retorika, 14-19 (6)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 114-124 (11)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 100-105 (6)
 7. Nyelvi és stiláris megformálás - Elocutio

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 12-16 (5)
  • Fekete Károly: Retorika, 18-22 (5)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 125-155 (31)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 88-93 (6)
 8. A beszéd betanulása és előadása - Memoria, Pronuntiatio

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 16-19 (4)
  • Fekete Károly: Retorika, 25-29 (5)
  • Szabó G. Zoltán, Szörényi László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába, 29-35 (7)
  • Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika, 122-135 (14)
 9. A prédikáció - műfaji sajátosságok

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 48-62 (15)
  • Pásztor János: A prédikáció emberi szó, 36-48 (13)
  • Fekete Károly (id.): Rendszeres teológia az igehirdetésben, 207-212 (6)
 10. A prédikáció felépítése - Bevezetés és Befejezés

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 9-13 (5)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 106-118 (13)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 83-112 (30)
 11. A prédikáció felépítése - Tárgy, Tárgyalás, Gyakorlati alkalmazás

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 72-83 (12)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 10-12 (3)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 23-69 (47)
 12. A prédikáció textusszerűsége

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 89-106 (18)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 173-181 (9)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 5-9 (5)
 13. A prédikáció célkitűzése

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 94-104 (11)
  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 8-10 (3)
  • Nicol, Martin: Dramatizált homiletika, 91-118 (28)
 14. A prédikáció időszerűsége

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 86-92 (7)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 463-473 (11)
  • Nicol, Martin: Dramatizált homiletika, 159-171 (13)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 24 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 4 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 34 óra/szemeszter.
 • Összesen: 62 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók a vizsgán számot adnak a kiadott kurzus és a kötelező szakirodalom ismeretéről.