Bevezetés a homiletikába II

A kurzus ráépül az előző félévben tanultakra, annak folytatásaként tekintendő. Célul tűzi ki, hogy a hallgató megismerje a prédikálás történetét, a prédikáció műfaji sajátosságait, majd elsajátítsa a prédikációírás különböző módszereit, és az általa írt prédikációkat megtanulja előadni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A prédikációírás készségének elsajátítása,eligazodás különböző korok prédikáló stílusa között, a szónoklás gyakorlása, a megírt prédikációk előadásának fejlesztése.

Óraszerkezet

 1. A prédikálás vázlatos története

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 46-51 (6)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 8-46 (39)
  • Boross Géza: Bevezetés a gyakorlati teológiába, 87-92 (6)
 2. Az unitárius prédikálás története

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Négyszáz év unitárius prédikációirodalma, 12-62 (51) 80-84 (5) 209-281 (73)
  • Koppándi Botond Péter: Az unitárius homiletika irodalma 1861-1948 között, 1-24 (24)
 3. A prédikálás teológiai megalapozása

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 18-24 (7)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 50-72 (23)
 4. Felkészülés a prédikálásra - textusválasztás

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 44-60 (17)
  • Nagy István: Homiletika NI, 175-184 (10)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 73-76 (4)
 5. Meditáció - a megértés kulcsa

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 185-192 (8)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 79-81 (3)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 237-247 (11)
 6. Exegézis - a megértés kulcsa 2

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: Homiletika FK, 76-79 (4)
  • Nagy István: Homiletika NI, 193-203 (11)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 192-224 (33)
 7. A prédikáció "mag"-jának a kidolgozása

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 57-84 (28)
 8. A prédikáció formája, szerkezete

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 106-118 (13)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 81-85 (5)
  • Nagy István: Homiletika NI, 210-218 (9)
 9. Kommunikációs kérdések a prédikálásban

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 24-32 (9)
  • Nagy István: Homiletika NI, 224-229 (6)
  • Boross Géza: A református prédikáció kommunikációs problémái, 1-30 (30)
 10. A prédikáció gyülekezetszerűsége

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 53-60 (8)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 66-70 (5)
 11. A prédikálás mint beavatkozás

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 153-184 (32)
 12. Prédikálás és anyanyelv

  Olvasmány:

  • Kovács István: Homiletika - egyetemi jegyzet, 28-41 (14)
  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 118-132 (15)
  • Fekete Károly: Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért, 1-5 (5)
 13. Prédikációírás - különböző módszerek

  Olvasmány:

  • Zerfass, Rolf: Nevedet hirdetem. A homiletika alapelemei, 185-192 (8)
  • Nagy István: Homiletika NI, 229-235 (7)
  • Buttrick, David: Homiletic-moves and structures, 333-448 (116)
  • Eugene Lowry: The Homiletical Plot. The Sermon As Narrative Form, 1-135 (135)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 1-220 (220)
  • David J. Randolph: The Renewal of Preaching in the 21st Century. The Next Homiletic, 1-142 (142)
 14. A homiletika mai irányzatai

  Olvasmány:

  • Fekete Károly: Kortárs igehirdetési irányok a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben, 292-305 (14)
  • Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik, 158-205 (48)
  • Vályi-Nagy Ágnes: Narratív teológia, narratív igehirdetés, 4-12 (9)
  • Fred B. Craddock: Preaching
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 24 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 4 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 34 óra/szemeszter.
 • Összesen: 62 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kurzusban levő tananyag ismeretéről.