Az unitárius homiletika irodalma 1861-1948 között

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.