Pojmenika

A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanulják a gyülekezeti lelkigondozás alapjait. A pojmenika, azaz a lelkipásztori gondozás elméleti alapismereteinek elsajátítása mellett, a hallgatók gyakorlatban is megismerkednek a lelkigondozás különböző módszereivel, illetve sajátos lelkigondozói helyzetekkel.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félév folyamán a hallgatóknak meg kell ismerni azt a sajátos lelkigondozói attitűdöt, amely képessé teszi őket a gyülekezet pásztorolására. Meg kell ismerniük az "odahallgatás művészetét", el kell sajátítaniuk a "feszültségmentes jelenlét" lelkiségét, meg kell tanulniuk a lelkipásztori gondozástan módszertanát.

Óraszerkezet

 1. A pojmenika neve, jelentése, időszerűsége és helye a gyakorlati teológiában

  Olvasmány:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 1-3 (3)
  • Boross Géza: Poimenika , 5-8 (4)
  • Szabó Lajos: A lelkigondozás órája, 21-28 (8)
 2. A pojmenika története

  Olvasmány:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 3-6 (4)
  • Boross Géza: Poimenika , 12-24 (13)
  • Boross Géza: Biblia és lelkigondozás, 5-90 (86)
 3. A pojmenika főbb irányzatai

  Olvasmány:

  • Kovács István: Pojmenika - egyetemi jegyzet, 5-9 (5)
  • Boross Géza: Poimenika , 12-15 (4)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 17-60 (44)
  • Boross Géza: Biblia és lelkigondozás, 145-180 (36)
 4. A keresztény lelkigondozás lényege

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 13-17 (5)
  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 6-13 (8)
  • Boross Géza: Pásztoráltheológia, 19-33 (15)
 5. A segítő kapcsolat kialakítása és a kommunikáció jellemzői

  Olvasmány:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 14-24 (11)
  • Fodor László, Tomcsányi Teodóra: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás, 3-30 (28)
  • Bang, Ruth: A segítő kapcsolat, 31-76 (46)
 6. A segítő beszélgetés avagy: a segítő beszélgetés

  Olvasmány:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 34-42 (9)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 85-93 (9)
  • Hézser Gábor: Pásztori pszichológia, 122-138 (17)
 7. Rövid távú lelkigondozás-stratégiák

  Olvasmány:

  • Stone, Howard: Strategies for Brief Pastoral Counseling, 91-104 (14)
  • Dittes, James E.: Pastoral Counseling. The Basics, 17-38 (22)
 8. Kérdések / Válaszok

  Olvasmány:

  • Benjamin, Alfred: The Helping Interview, 65-153 (89)
 9. A lelkigondozás gyakorlati példái

  Olvasmány:

  • Sávai János: A lelkigondozás elmélete és gyakorlata, 42-61 (20)
 10. A családlátogatás mint a gyülekezeti lelkigondozás alapvető tevékenysége

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Úton a családlátogatás felé, 1-20 (20)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 290-300 (11)
  • Szabó András: Látogatás és családsegítés, 155-164 (10)
 11. A temetés pásztorálpszichológiai szempontjai

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 191-205 (15)
  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (I.), 413-434 (22)
 12. Lelkigondozói jelenlét a keresztelések alkalmával

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 102-117 (16)
 13. Lelkigondozás házasság megáldásakor

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 117-126 (10)
  • Koppándi Botond Péter: A házasság megáldásának homiletikája, 211-241 (31)
 14. Selfcare - önpásztorlás

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, 143-160 (18)
  • Johann Gyula: Lelkészi élet krízishelyzetben, 60-74 (15)
  • Baranyayné Rohn Erzsébet: A lelkész spirituális élete, 52-59 (8)
  • Percze Sándor: Az imádkozás és az ige szolgálata - Személyes lelki élet egy lelkész életében, 141-162 (22)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 8 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 36 óra/szemeszter.
 • Összesen: 64 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kiadott szakirodalom és kurzus alapos ismeretről