Unitárius katechétika I

A katechetikai / valláspedagógiai kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a keresztény nevelés alapelvelveivel, és felkészüljenek a gyülekezeti és iskolai vallásoktatásra. A félév folyamán rendszerbe foglaljuk azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az eredményes valláserkölcsi neveléshez vezetnek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félév végére a hallgatók meg kell értsék a keresztény és unitárius nevelési eszmék lényegét, tudniuk kell óravázlatokat készíteni, és készen kell álljanak az iskolai és gyülekezeti vallásórák megtartására.

Óraszerkezet

 1. A nevelés meghatározása, fogalma és jellemzői

  Olvasmány:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 9-20 (12)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 1-3 (3)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 23-30 (8)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 11-25 (15)
 2. A nevelés történeti áttekintése

  Olvasmány:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 3-8 (6)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 2-5 (4)
 3. A nevelés lehetősége

  Olvasmány:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 25-33 (9)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 30-32 (3)
 4. A nevelés célja és alapelvei. A nevelés folyamata

  Olvasmány:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 75-77 (3)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 109-114 (6)
 5. A nevelés módszerei és eszközei

  Olvasmány:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 53-92 (40)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 64-67 (4)
 6. A katekézis résztvevői

  Olvasmány:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 53-62 (10)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 8-16 (9)
 7. A nevelő

  Olvasmány:

  • Buza Ilona: Gyakorlati katekétika, 5-9 (5)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 12-18 (7)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 66-76 (11)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 53-63 (11)
 8. A nevelt

  Olvasmány:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 19-27 (9)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 91-108 (18)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 10-13 (4)
  • Buza Ilona: Gyakorlati katekétika, 9-29 (21)
 9. Az oktatás szintjei

  Olvasmány:

  • Angyal Ferenc, Czimmer István László: Didactica minima, 12-42 (31)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 67-70 (4)
 10. A tanítási óra tervezése - Az óravázlat

  Olvasmány:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 27-32 (6)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 76-79 (4)
 11. A katekizációs óra felépítése

  Olvasmány:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 92-95 (4)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 30-35 (6)
 12. Új ismeretek tanítása

  Olvasmány:

  • Angyal Ferenc, Czimmer István László: Didactica minima, 28-38 (11)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 100-110 (11)
 13. Módszertani kérdések

  Olvasmány:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 117-125 (9)
  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 3-38 (36)
 14. Felkészítés a konfirmációra

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: A konfirmációra való felkészítés előzetes feladatai, 51-68 (18)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 2)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 12 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 46 óra/szemeszter.
 • Összesen: 74 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kiadott kurzus ismeretanyagából, óravázlatot készítenek és vallásórát tartanak.