Liturgika

A liturgika az egyházi szertartásokkal kapcsolatos ismereteket tanítja. A cél az, hogy a hallgatók megismerjék a keresztény szertartások történetét, fölfedezzék az unitárius szertartások hitelvi összefüggéseit, illetve megismerjék az unitárius istentisztelet alkotóelemeiről szóló tudnivalókat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók különbséget tudjanak tenni a különböző keresztény istentiszteletek liturgiája között, lássák a szertartásrendek kialakulásának hitelvi és történelmi összefüggéseit, megtanulják az unitárius Istentiszteleti és Szertartási Rend-et.

Óraszerkezet

 1. A liturgika neve, fogalma, felosztása, helye a gyakorlati teológiában

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 5-12 (8)
  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 1-5 (5)
 2. Az őskeresztény és az ókatolikus egyház istentisztelete

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 5-7 (3)
  • Kozma Zsolt: Liturgika, 17-22 (6)
 3. A római katolikus és a lutheránus egyház istentisztelete

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 7-9 (3)
  • Kozma Zsolt: Liturgika, 19-22 (4)
 4. A református és az unitárius egyház istentisztelete

  Olvasmány:

  • Kozma Zsolt: Liturgika, 26-32 (7)
  • Fekete Károly: Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása, 199-210 (12)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 30-34 (5)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 66-72 (7)
 5. Az unitárius istentisztelet és szertartások célja és alapelvei

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 12-16 (5)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 66-72 (7)
 6. A szertartást végző személyek a liturgusok

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 16-20 (5)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 32-42 (11)
 7. Az egyházi szertartások helye - a templom, a temető

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 20-23 (4)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 30-35 (6)
  • Gellérd Imre: Az unitárius egyház istentisztelete és szertartásai, 72-75 (4)
 8. A liturgiai idő - az ünnepek

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 23-26 (4)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 72-78 (7)
 9. Az istentisztelet alaki és tartalmi alapelvei

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 26-28 (3)
  • Ferencz József: Egyházszertartási dolgozatok (Agenda), 100-122 (23)
 10. Az istentisztelet alkotóelemei

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 28-32 (5)
  • Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, 55-90 (36)
 11. A hétköznapi-, a vasárnapi- és az ünnepi istentiszteletek

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 32-33 (2)
  • Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban, 72-82 (11)
 12. Szertartásaink: a keresztelés és az úrvacsora

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 33-35 (3)
  • Gellérd Imre: Keresztelési szertartásunk időszerű kérdései, 19-37 (19)
  • Gellérd Imre: Az úrvacsorai ágenda, 38-50 (13)
 13. A házasság megáldása

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 37-39 (3)
  • Koppándi Botond Péter: A házasság megáldásának homiletikája
 14. A temetés

  Olvasmány:

  • Kovács István: Liturgika. Unitárius Egyházszertartástan - egyetemi jegyzet, 39-41 (3)
  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (II.)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 44 óra/szemeszter.
 • Összesen: 58 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adjanak a kiadott kurzus ismeretéről.