Unitárius egyháztörténet IV

Az angol és amerikai unitarizmus kialakulásával, legjelentősebb személyiségeivel ismerkedünk meg az előadások során. Ezek a kapcsolatok döntően befolyásolták nem csak a peregrinatio irányát, hanem az unitárius egyház teológiai irányultságát is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri az angol és amerikai unitarizmus kialakulásának folyamatát, és ezáltal képes lesz összehasonlítani és történelmi kontextusukban értékelni a magyar unitárius egyház történetét és hitelveit.

Általános kompetenciák

Az angol és amerikai unitarizmus és univerzalizmus jellemző felekezeti és kulturális közegében való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak, kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Óraszerkezet

 1. Az unitarizmus Angliában 1644-ig

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 202-213 (12)
 2. John Biddle és Paul Best

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 213-222 (10)
 3. Antitrinitáriusok az anglikán egyházban (1687-1750). A trinitárius vita

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 222-234 (13)
 4. Az áriánus vita a disszenterek körében (1703-1750)

  Olvasmány:

  • Smith, Leonard: The Unitarians. A Short History, 63-77 (15)
 5. Theophilus Lindsay és az első angol unitárius gyülekezet (1750-1808)

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 234-245 (12)
 6. Joseph Priestley és az angol unitarizmus

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 256-265 (10)
 7. Az angol unitarizmus a 19. században. James Martineau

  Olvasmány:

  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 265-279 (15)
  • Bumbaugh, E. David: Unitarian Universalism a narrative history, 60-95 (36)
 8. Angol unitárius lelkészképzés a XVIII-XIX. században

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: A magyar unitárius peregrinatio academica vázlatos története 1848 után, 10-22 (13)
 9. Az angol unitárius egyház mai helyzete

  Olvasmány:

  • Smith, Leonard: The Unitarians. A Short History, 93-107 (15)
 10. Az amerikai unitarianizmus. William Erelly Channing

  Olvasmány:

  • Buehrens, A. John: Universalist and Unitarians in America, 31-67 (37)
  • Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk, 279-324 (46)
  • Wright, Conrad: A stream of light, 3-32 (30)
 11. Transcendentalisták. Ralph Waldo Emerson

  Olvasmány:

  • Buehrens, A. John: Universalist and Unitarians in America, 67-97 (31)
  • Wright, Conrad: A stream of light, 33-61 (29)
  • Bumbaugh, E. David: Unitarian Universalism a narrative history, 119-130 (12)
 12. Az univerzalizmus története

  Olvasmány:

  • Bumbaugh, E. David: Unitarian Universalism a narrative history, 141-184 (44)
 13. Az UUA napjainkban

  Olvasmány:

  • Buehrens, A. John: Universalist and Unitarians in America, 181-213 (33)
 14. Az IARF története

  Olvasmány:

  • Bumbaugh, E. David: Unitarian Universalism a narrative history, 184-201 (18)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

nn