Bevezetés az Újszövetségbe III

A Bevezetés az Újszövetségbe III tantárgy keretében bemutatjuk a Gal, Róm, Fil, Kol, Ef, Pászt levelek irodalomtörténeti kérdéseit (szerző, címzettek, a mű megírásának helye, ideje, körülményei, indítékai, irodalmi egysége és szerkezeti felépítése), főbb tartalmi egységeit, jellegzetes teológiai témáit és motívumait.
A történeti és tárgyi ismeretek birtokában a bevezetéstan felkészíti a hallgatót az újszövetségi exegézis és teológia művelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Gal, Róm, Fil, Kol, Ef, Pászt levelek irodalomtörténeti kérdéseit, az iratok tartalmát, teológiai témáit és motívumait, képes azokat az eddig tanultakkal egységben szemlélni, és szabatosan és szakszerűen bemutatni.

Általános kompetenciák

A hallgató gyakorlatra tesz szert a Biblia értő olvasásában, tárgyi ismerete egyre bővül, teológiai szemlélete fokozatosan alakul és csiszolódik, ítéletalkotása tárgyszerűbbé, pontosabbá és megbízhatóbbá válik, rendszerező és integráló képessége nő.

Óraszerkezet

 1. Egy evangélium a Krisztusban való hit általi megigazulásról (Gal 1–2)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1408-1411 (4)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 583-587 (5)
 2. Törvény nélküli evangélium (Gal 3–6)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1411-1415 (5)
 3. A Galatákhoz írott levél bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 42-47 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 205-212 (8)
 4. Minden ember bűnös, és csak kegyelemből hit által igazulhat meg (Róm 1–5)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1351-1359 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 5. A hitből való megigazulás következményei (Róm 6–8)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1159-1164 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 6. Izráel sorsa (Róm 9–11)

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1364-1369 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 546-553 (8)
 7. A Krisztusban való új élet (Róm 12–15). Bevezetéstani kérdések

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1369-1373 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 62-68 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 193-199 (7)
 8. Az apostol, a gyülekezet és az ellenfelek a Filippiekhez írt levélben. Bevezetéstani kérdések

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1425-1430 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 593-600 (8)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 56-60 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 218-223 (6)
 9. Krisztus és a hatalmak a Kolosséiakhoz írt levélben

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1431-1436 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 601-609 (9)
 10. A Kolosséiakhoz írt levél bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 69-73 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 223-229 (7)
 11. Isten Krisztusban mindent egybeszerkesztett. Az egyház az Efézusiakhoz írt levélben

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1416-1424 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 588-592 (5)
 12. Az Efézusiakhoz írt levél bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 74-79 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 213-218 (6)
 13. Pásztori levelek. Hagyomány és új körülmények

  Olvasmány:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1445-1459 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 614-622 (9)
 14. A Pásztori levelek bevezetéstani kérdései

  Olvasmány:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 79-87 (9)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 241-250 (10)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 75 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató szóbeli záróvizsgán ad számot ismereteiről és a kialakult készségekről.