Homiletika II

A második félév előadásai rámutatnak az igehirdetés valamint az írásmagyarázat (homiletikai exegézis), a biblika teológia, a rendszeres teológia, és a retorika közötti összefüggésekre. A homiletikai exegézis kifejtése megtanítja a hallgatókat, hogy hogyan kell használni az alapvető kommentárokat a prédikálásra tekintve. A biblika teológiai és rendszeres teológia kérdések megtalálása az alapigében biztosítja az igehirdetés bibliai és hitvallásbeli keretét és kontrollját. A retorika alapszabályai pedig segítenek a prédikáció megtervezésében (dispositio), megszerkesztésében, megírásában és megfelelő előadásában. Az előadások ez után tárgyalják a kazuáliák elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A bibliai szövegek magyarázása a prédikációra nézve alapos kommentárok segítségével. A bibliai szöveg történelmi, az elsődleges hallgatónak/olvasónak szóló üzenetének aktualizálása a hermeneutika szabályainak segítségével. A történelmi és aktuális üzenet biblikusságának és hitvallásosságának ellenőrzése a biblika-teológia és a rendszeres teológia releváns irodalma alapján. A prédikáció megtervezése, megszerkesztése és megírása.

Általános kompetenciák

A hallgató elsajátítja az ókori szövegek aktualizálását segítő hermeneutikai készséget. A hallgató elsajátítja a beszédírás módszertanát, amely segíti őt a prédikáció megalkotásában és megírásában, valamint a nyilvános megszólalással kapcsolatos ismereteket, amelyek segítik őt abban, hogy szabadon megnyilvánuljon, valamint, hogy érzékelje és figyelembe vegye azt a közösséget, amelyhez szól.

Óraszerkezet

 1. Az alapige kiválasztása

  Az előadás bemutatja a textus megtalálásának útjait.

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 175-179 (5)
  • Pásztor János: Krisztus hirdetése a Magyarországi Református Egyházban. Homiletika , 40-48 (9)
  • Thomas Long: The Witness of Preaching, 80-82 (3)
  • Boross Géza: Homiletika BG, 190-191 (2)
 2. A prédikáció és a Biblia

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 27-35 (9)
  • Boross Géza: Homiletika BG, 27-35 (9)
  • Thomas Long: The Witness of Preaching, 58-75 (18)
 3. Homiletikai exegézis

  Olvasmány:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 15-23 (9)
  • Thomas Long: The Witness of Preaching, 76-112 (37)
 4. Rendszeres teológiai és biblika-teológiai mérlegelés

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 61-73 (13)
  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 23-24 (2)
 5. Hermeneutikai hídverés, központi üzenet, hallgatóknak szóló mondanivaló

  Olvasmány:

  • Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben, 123-141 (19)
  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 23-27 (5)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 99-116 (18)
 6. A prédikáció típusának megválasztása; a prédikáció szerkezete

  Olvasmány:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 28-30 (3)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 117-148 (32)
 7. A prédikáció megírása és elmondása

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 210-228 (19)
 8. A prédikáció szemléletessége

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 79-96 (18)
 9. Az alkalom és a prédikáció kapcsolata

  Olvasmány:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 8-12 (5)
  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 302-308 (7)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 125-128 (4)
 10. A temetési prédikáció

  Olvasmány:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 13-36 (24)
  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 309-315 (7)
 11. Prédikáció házasságkötés megáldásakor

  Olvasmány:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 47-66 (20)
 12. Prédikáció konfirmáláskor

  Olvasmány:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 67-85 (19)
  • Van de Geest, Hans: Négyszemközt
 13. Evangélizációs prédikáció

  Olvasmány:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 138-159 (22)
 14. A kereszteléssel és az úrvacsorai szertartással kapcsolatos homiletikai kérdések

  Olvasmány:

  • Nagy István: Homiletika NI, 36-46 (11)
  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 86-119 (34)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 121-124 (4)
  • Van de Geest, Hans: Négyszemközt

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 75 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsga jól körülhatárolt, konkrét kérdések segítségével ellenőrzi, hogy a hallgatók bírják-e a prédikáláshoz szükséges elméleti ismereteket.