Egyetemes egyháztörténet II

Ez a korszak a keresztyén egyház tanításának kialakulásának kezdetétől az ezredfordulóig követi figyelemmel az egyház történetét. Célja bemutatni az egyház tanításának kialakulását, a nyugati keresztyénség kialakulásának első csíráit, valamint a pogány népek körében végzett missziót. Nagy hangsúlyt kap a nyugat-európai kultúra megszületésében jelentős szerepet betöltő karoling reneszánsz és a német császárság megszületése is.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Általános egyetemes egyháztörténeti ismeretek elsajátítása, a keresztyén egyház és kultúra történetének megismerése, értékeinek továbbvitele. A nyugat-európai misszió történetének megismerése segít eligazodni az európai keresztyén kultúra rejtelmeiben.

Általános kompetenciák

A kurzus elvégzése után a hallgató legyen képes ismerni és használni az egyház alapvető tanítását, ismerje azok létrejöttének hátterét és motivációját. A misszió és a népvándorlás kapcsán legyen képes rámutatni az egyes területek és népek sajátosságaira, valamint az egységes európai gondolkodás kialakulásában ismerje annak alapját.

Óraszerkezet

 1. Az efézusi zsinat

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 88-97 (10)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 180-199 (20)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 62-68 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 97-215 (119)
 2. A kalcedoni zsinat

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény ókor, 162-179 (18)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 170-190 (21)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 180-199 (20)
 3. Aurelius Augustinus

  Olvasmány:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 70-81 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 180-187 (8)
 4. A pelagianista vita

  Olvasmány:

  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 203-221 (19)
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 39-96 (58)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 191-197 (7)
 5. A szerzetesség kialakulása

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 106-113 (8)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 163-171 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 81-92 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 211-221 (11)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 228-234 (7)
 6. Népvándorlás és az egyház

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 132-135 (4)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 231-240 (10)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 93-99 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 37-38 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 222-230 (9)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 235-243 (9)
 7. Az ír-skót és az angolszász misszió

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 135-153 (19)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 98-99 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 41-42 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 231-238 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 30-36 (7)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 244-252 (9) 267-274 (8)
 8. Nagy Károly és kora

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 154-170 (17)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 99-101 (3)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 43-45 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 54-61 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 279-290 (12)
 9. A kereszténység Közép- és Kelet-Európában

  Olvasmány:

  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény középkor, 37-42 (6)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 274-278 (5)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 66-68 (3) 76-77 (2)
 10. A magyar keresztyénség

  Olvasmány:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 307-321 (15)
  • Marton József: A keresztény középkor, 42-53 (12)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 77-81 (5)
  • Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. , 7-42 (36)
 11. Képrombolás és egyházszakadás

  Olvasmány:

  • Marton József: A keresztény középkor, 69-87 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 294-306 (13)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 102-104 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 195-196 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
 12. A német római császárság

  Olvasmány:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 166-183 (18)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 43-45 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 54-61 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 279-290 (12)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 70 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 85 óra/szemeszter.
 • Összesen: 113 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Írásbeli és szóbeli