Walter Brueggemann: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, vita, pártfogás. Fordította Tunyogi Lehel