Katekhétika I

Első félévben a hallgatók megismerkednek személyes lelki folyamataikkal és felismerik az oktatásban-nevelésben való részvétellel kapcsolatos készségeiket, képességeiket, határaikat. Továbbá megismerkednek a személyiségpszichológiai, fejlődés-lélektani és neveléselméleti alapfogalmakkal, elsajátítják a konstruktív pedagógia szemléletmódját és megtanulják egyházi környezetben alkalmazni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az elsajátított személyiségpszichológiai, fejlődés-lélektani és neveléselméleti ismeretek birtokában a hallgató képes lesz helyesen felmérni, hogy a katekhézisben részt vevő diák kognitív és lelki készségeit, képességeit és addigi tudásszintjét. Képes lesz kiválasztani minden korosztálynak a megfelelő tudástartalmat és meghatározni a tanítási és tanulási folyamat módszereit.

Általános kompetenciák

A hallgató képes lesz minden katekhizációs helyzetben az alkalomnak megfelelő mintaszerű viselkedést tanúsítani és a célnak megfelelően átadni a bibliai ismereteket.

Óraszerkezet

 1. Ismerkedés a tantárggyal

  Tanár bemutatkozik, bemutatja a tantárgyat, ismerteti a bibliográfiát és a vizsgakövetelményeket. Megismerkedik a csoporttal.

  Olvasmány:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 51-73 (23)
 2. A csoport katekhetikával kapcsolatos tudásának a felmérése

  A csoport tagjai egyenként beszámolnak az előzetes, katekhézissel kapcsolatos tapasztalataikról. A meglevő tudásra fog az új ismeret ráépülni.

  Olvasmány:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 328-347 (20)
 3. A katekhézis mint folyamat bemutatása és a résztvevők beszervezése a folyamatba

  Olvasmány:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 224-242 (19)
 4. A katekhetikai koncepció megfogalmazása az eddigi teológiai és pszichoszociológiai tudás alapján

  Olvasmány:

  • Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva: Neveléslélektan, 334-344 (11)
 5. Személyiséglélektani alapfogalmak

  Olvasmány:

  • Carver, Charles S., Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia, 102-105 (4) 110-118 (9) 134-148 (15)
 6. Társaslélektani alapfogalmak

  Olvasmány:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 279-309 (31)
 7. Fejlődésléketani alapismeretek

  Olvasmány:

  • Cole, Michael, Cole, Sheila. R: Fejlődéslélektan, 26-70 (45)
 8. Kulturális, szociális és teológiai antropológiai alapfogalmak a katekézist illetően

  Olvasmány:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 73-129 (57)
 9. A tanítványság mint életforma - a katekhézis célja

  Olvasmány:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 1-85 (85)
 10. A tanítvánnyá válás lehetőségei és segédeszközei a modern pedagógiai tudományok tükrében

  Általános bevezetés a pedagógia elméleti és történeti hátterébe

  Olvasmány:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 457-474 (18)
 11. A tanítvánnyá válás lehetőségei és segédeszközei a modern pedagógiai tudományok tükrében

  Tanulási stílusok, óraszervezési módszerek, illusztrációs segédanyagok ismertetése

 12. Tantervelmélet és óratervezés a katekhézisben

  Olvasmány:

  • : A tervezéstől az értékelésig, 59-83 (25)
 13. Pedagógiai ismeretek használata a különböző korosztályok katekhézisében

  Olvasmány:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 185-221 (37)
 14. A katekhéta személye és habitusa mint a tanulási folyamatot meghatározó tényező

  Olvasmány:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 418-450 (33)
 15. A tanítvánnyá válás lehetőségei és segédeszközei a modern pedagógiai tudományok tükrében

  Pedagógiai módszerek, oktatási segédeszközök, tanulási stratégiák ismertetése

 16. A tanítvánnyá válás lehetőségei és segédeszközei a modern pedagógiai tudományok tükrében

  Oktatási módszerek és segédeszközök, tanulási stílusok és stratégiák

 17. Oktatás- és tanulásszervezési ismeretek

  Olvasmány:

  • : A tervezéstől az értékelésig, 95-125 (31)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 56 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 7 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 131 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Mindenki benyújt meghatározott időnként szemináriumi dolgozatot vagy könyvjegyzetet az éppen tanult tartalomhoz. Mindenki órát tart egy választott korosztálynak. Félév végén összefoglaló írásbeli és szóbeli vizsgát is tartunk.