Bevezetés az Újszövetségbe II

Irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetés az Újszövetség könyveihez. Az előadások és szemináriumok, valamint a tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- a Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Újszövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén - az Újszövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása - az egyes Újszövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása - az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása - a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein - vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége - a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése

Óraszerkezet

 1. Márk evangéliuma II

 2. Máté evangéliuma I

 3. Máté evangéliuma II

 4. Lukács evangéliuma / Apostolok Cselekedetei I

 5. Lukács evangéliuma / Apostolok Cselekedetei II

 6. János evangéliuma I

 7. János evangéliuma II

 8. Jakab levele

 9. A zsidókhoz írt levél

 10. A pasztoriális levelek

 11. Katolikus levelek: János levelei

 12. Katolikus levelek: Péter levelei; Júdás levele

 13. A jelenések könyve

 14. Márk evangéliuma I

  Olvasmány:

  • Czire Szabolcs: Újszövetségi bevezetés interdiszciplináris megközelítésben

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 32 óra/szemeszter.
 • Összesen: 60 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%).
A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való minimum 50%-os részvétel, a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.