Ifjúságszociológia

A kurzus célja, hogy bevezesse a lelkészjelölteket az ifjúsági kultúra-kutatás fontosabb kérdéseibe, mint például az ifjúsági korszakváltáz, az ifjúsági korszak kitolódása és a vele együtt járó fogyasztói magatartások, a szabadidő és fesztiválkutúra, az értékrendváltozás és deviancia, identitáskeresés, digitális nemzedékek, szubkultúrák és az egyházakban folyó ifjúsági munka témaköreibe. A tantárgy távlati célja a minőségi ifjúsági lelkipásztori munka előmozdítása.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Ismeretek, készségek és képességek - az ifjúsági kultúra értése - a szubkultúrák felismerése és a velük való kommunikálás készsége - ifjúságszervezési képességek - a fiatalok pasztorálása

Általános kompetenciák

.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés. Alapirodalom áttekintése

  Olvasmány:

  • Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 - Tanulmánykötet
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék
  • Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter: Mozaik 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében
  • Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia: Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok II.
  • Kiss Tamás, Barna Gergő: Erdélyi Magyar Fiatalok 2013. Kutatásjelentés
 2. Az ifjúsági korszakváltás kérdései

  Olvasmány:

  • Gábor Kálmán, Jancsák Csaba: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben, 28-72 (45)
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 315-328 (14)
 3. Nemzedéki konfliktusok és együttműködés

  Somlai Péter: Nemzedéki konfliktusok és kötelékek

  Olvasmány:

  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 26-36 (11)
 4. X, Y, Z generációk jellemzői

  Olvasmány:

  • Tari Annamária: Generációk online, 13-66 (54)
  • szénási Lilla: Szempontok a Z nemzedék katekéziséhez
 5. Az erdélyi protestáns egyházak ifjúsági mozgalmainak története és tevékenysége

  Olvasmány:

  • Barna Gergely: Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése
  • Gyerő Dávid: Kévekötők. Az erdélyi unitárius ifjúsági mozgalom története
  • Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története 1930-ig
 6. Szabadidő, fesztiválkultúra

  Olvasmány:

  • Kovács Gábor: Önimádó fogyasztó vagy posztmodern törzstag
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 131-142 (12)
  • Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia: Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok II., 233-253 (21)
 7. Ifjúsági szubkultúrák

  Zene mentén szerveződő szubkultúrák.
  Az egyházi ifjúsági csoportok szubkulturális jellemzői.

  Olvasmány:

  • Szapu Magda: A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák
  • Mészáros György: Ifjúsági szubkultúrák és „szubkulturális pedagógia” egy iskolai etnográfia fényében
  • Gábor Kálmán, Jancsák Csaba: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben, 122-139 (18)
 8. Szabadidő, mozgás, identitást kifejező fogyasztás

  Olvasmány:

  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 159-183 (25)
  • Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 - Tanulmánykötet, 211-228 (18)
  • Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 - Tanulmánykötet, 229-249 (21)
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 143-157 (15)
 9. Ifjúság és deviancia, erőszak, szerfogyasztás

  Olvasmány:

  • Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia: Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok II., 165-180 (16)
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 185-208 (24)
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 209-218 (10)
 10. E-kultúra, digitális fogyasztás

  Olvasmány:

  • Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombe: Nincs kapcsolat. Hová lettek a férfiak, 11-98 (88)
  • Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter: Mozaik 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében , 275-288 (14)
  • Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 - Tanulmánykötet, 250-282 (33)
  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 263-292 (30)
 11. Ifjúság és nemzeti identitás

  Veres, Etnikai; Szabó – Örkény, Tizenévesek
  Juhász, Identitás (In: Ifjúsági korszakváltás)

  Olvasmány:

  • Gábor Kálmán, Jancsák Csaba: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben, 77-81 (5)
  • Kiss Tamás, Barna Gergő: Erdélyi Magyar Fiatalok 2013. Kutatásjelentés
  • Veress Valér: The minority identity and the idea of unity of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine
 12. Vallási igények megváltozása, az élménytársadalom ifjúsága

  Olvasmány:

  • Siba Balázs: Öröm és unalom a hittanórán. szempontok az élménytársadalom gyermekeinek katechéziséhez
  • Jean M. Twenge: iGeneráció - Akik közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek, 192-246 (55)
  • Székely Levente: Magyar ifjúság 2012 - Tanulmánykötet, 316-330 (15)
 13. Az erdélyi magyar fiatalok vallási és identitásváltozása

  Olvasmány:

  • Bauer Béla, Szabó Andrea: Arctalan (?) nemzedék , 249-262 (14)
  • Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter: Mozaik 2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében , 199-246 (48)
  • Kiss Tamás, Barna Gergő: Erdélyi Magyar Fiatalok 2013. Kutatásjelentés
 14. A félév áttekintése, ismétlés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 22 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 12 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 8 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 44 óra/szemeszter.
 • Összesen: 72 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

45% - A diákok kis munkacsoportokat alkotva dogoznak fel egy-egy szakirodalmi témakört, és mutatják azt be.
55% - Írásbeli záróvizsga a kötelező irodalom megjelölt tételei alapján.