Viselkedéskultúra az egyházban és a társadalomban

A viselkedéskultúra a „szépen élés” művészetét jelenti minden körülmények között. A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót az etikus és civilizált viselkedéskultúra ismeretébe, egyszerre szem előtt tartva a szélesebb társadalmi környezet etikettjét, és a sajátos egyházi környezetet „becsületkódját”.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

– egy olyan viselkedéskultúra kialakítása, amely a lelkészekkel támasztott társadalmi és egyházi elvárásokra válaszolni tud – mások viselkedésének „olvasási” képessége – a megtanult ismeretek alkalmazása a legváltozatosabb élethelyzetekben - alapvető protokolláris ismeretek alkalmazási készsége

Óraszerkezet

 1. Általános bevezetés, rövid történeti áttekintés, alapvető fogalmak: viselkedés, etikett, protokoll. Alapkönyvészet

  Kötelező könyvészet:
  1. Ottlik Károly: Protokoll. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. Bp., 1994
  2. E. Horváth Krisztina: Illemtan mindenkinek. Regum, 2002
  3. Mangold Béla Kolos (szerk.): Az Új Idők Illemkódexe. Bába Kiadó, Szeged, 2010
  4. Aronson, Elliot: A társas lény. Libri, 2008
  5. Goffman, Erving: Az én bemutatása a mindennapi életben. Thalassa Alapítvány - Pólya Kiadó, 2013

 2. Az etikett „teológiája”: jellem, lelkiismeret, magatartás, másokkal való viszony; tisztelet és szervilizmus

 3. Megjelenés, fellépés, öltözködés

 4. Metakommunikáció, testbeszéd

 5. Jó modor, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, tapintat

 6. Pontosság, szerénység, tapintat, önuralom

 7. A beszélgetés művészete: megszólítás, bemutatkozás, a beszélgetés indítása, fenntartása

 8. Játszmák a társas helyzetekben

 9. A mindennapi protokoll kellékei: ajándék

 10. A mindennapi protokoll kellékei: meghívó

 11. A mindennapi protokoll kellékei: névjegy, névjegycsere, névjegyadás, névjegyküldés

 12. A mindennapi protokoll kellékei: telefon, email, sms és a többiek

 13. Az egyházi protokoll sajátosságai

 14. Ismétlés

  Kiegészítő könyvészet
  1) Bányász Rezső: Ami a rejtjeltáviratokból kimaradt. Bp., 1993
  2) Berne, Eric: Emberi játszmák. Gondolat, 1984
  3) Berne, Eric: Sorskönyv. Háttér Kiadó, 2008
  4) Diószeginé Nanszák Tímea: Illem és jó modor. Mindennapi illemszabályok. 2003
  5) Görög Ibolya: Protokoll az életem. Athenaeum, 2000
  6) Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezési kalauz. Athenaeum, 2000
  7) Hanczár János: Murphy törvénykönyve a viselkedésről, avagy Az illem romlása nem áll meg. 1998
  8) Kertész Manó: Régi magyar udvariasság. Bp., 1930
  9) Köves J. Julianna: Illik tudni. A kuturált viselkedés szabályai. 200616
  10) Mangold Béla Kolos (szerk.): Az Új Idők Illemkódexe. Bába Kiadó, Szeged, 2010
  11) Ráth-Végh István: A könyv komédiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 19825
  12) Ráth-Végh István: Az emberi butaság. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963
  13) Sille István: Illem, etikett, protokoll (CD–ROM melléklettel). 200511
  14) Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. Bp. 1990 (1923)
  15) http://illem.lap.hu/

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 2)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 32 óra/szemeszter.
 • Összesen: 60 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A félév folyamán tanultak ismeretét mérő teszt, a helyes válasz jelölésével.