Kutatásmódszertan

A kurzus célja a szemináriumi és a szakvizsgadolgozatok megírásához szükséges elvi és gyakorlati tudás megszerzése. Egy tudományos műgonddal megírt dolgozat sokféle szempontnak kell megfeleljen. Ezek között vannak formai, szerkesztési elvárások, de tartalmi, szakismereteket feltételező készségek is, mint amilyen a forráskeresés, forrásfeldolgozás, szintetizálás, új eredmények produkálása stb. A szeminárium az elvi alapok tisztázása mellett segít az otthoni és az órán végzett gyakorlatok segítségével a szükséges készségek elsajátításában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák képes az általa kiválasztott témához forrásokat keresni. A diák képes feldolgozni és szintetizálni a felhasznált forrásokat. A diák képes érvekkel alátámasztva állást foglalni egy-egy elmélet mellet és/vagy képes azokból saját elméletet felállítani, új eredményre jutni.

Általános kompetenciák

A diák képes az egyetemi elvárásoknak megfelelő tudományos színvonalú dolgozat elkészítésére.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés: Miért kell szakdolgozatot írni?

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 15-23 (9)
  • Aczel Richard: Hogyan írjunk esszét?, 1-146 (146)
 2. Források: könyv, folyóirat, lexikon, szótár, online anyagok

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 24-33 (10)
 3. A témaválasztás, kutatási terv, jegyzetkészítés

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 34-42 (9)
 4. Könyvészet keresése keresőmotorok segítségével

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 44-64 (21)
 5. Szintézis az anyagok között

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 65-75 (11)
 6. Lábjegyzet, idézet, parafrázis, bibliográfia

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 76-104 (29)
 7. Etikai kérdések (plágium, alaposság, adathamisítás, csúsztatás stb.)

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 105-132 (28)
 8. A Word program szerkesztéssegítő funkciói I

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 133-172 (40)
 9. A Word program szerkesztéssegítő funkciói II

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 176-186 (11)
 10. Hasznos rövidítések

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 187-198 (12)
 11. Védés: végig kettősügynök volt a témavezető tanárom?

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 199-211 (13)
 12. Nyelvhelyesség, átírási szabályok

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 227-240 (14)
 13. Bibliográfia, függelék, végső szerkesztés

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 241-256 (16)
 14. Felmerülő kérdések

  Olvasmány:

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, 212-226 (15)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 5 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 30 óra/szemeszter.
 • Összesen: 44 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A félév során a különböző részfeladatok kerülnek osztályozásra, amelyek egyenes arányú átlaga képezi majd a végső jegyet.