Mentálhigiéné I

Azzal az interdiszciplináris tudással való ismerkedés, ami a lelki egészség helyreállítását és megőrzését tartja szem előtt, külön figyelve a lelkészi szolgálat sajátos helyzeteire.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Tájékozottság a lélektani és mentálhigiénés ismeretekben. A lelki tanácsadóvá válás alapjainak elsajátítása.

Óraszerkezet

 1. A mentálhigiénés irányzatok és a mentálhigiéné fogalma

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 7-20 (14)
 2. Egészséges személyiségfejlődés és többlettudás

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 21-54 (34)
 3. Egészségértelmezés és egészségfejlesztés

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 55-70 (16)
 4. A mentálhigiéné fejlesztésének lehetőségei

  Olvasmány:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 16-41 (26)
 5. Közösségi mentálhigiéné

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 71-84 (14)
 6. Mentálhigiénés konzultáció

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 85-96 (12)
 7. A pszichoterápia és a mentálhigiéné

  Olvasmány:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 168-206 (39)
 8. A lelki egészség és a vallás

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 185-198 (14)
 9. Az empátia szerepe a lélektanban

  Olvasmány:

  • Buda Béla: Empátia...a beleélés lélektana, 7-162 (156)
 10. Az empátia szerepe a kapcsolatokban

 11. Az empátia szerepe a pedagógiában, gyereknevelésben és mentálhigiénében

  Olvasmány:

  • Buda Béla: Empátia...a beleélés lélektana, 219-300 (82)
 12. Iskola és mentálhigiéné

  Olvasmány:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 199-220 (22)
 13. Önsegítés

  Olvasmány:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 249-271 (23)
 14. Alkohol és drogok

  Olvasmány:

  • Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései, 272-307 (36)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 12 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 40 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges eredmény alakulása: 20% órai aktivitás és 80% záróvizsga eredménye.