Lelkészi formálódás I

A diákot felkészíteni a lelkigondozói munkára: az elmélet megtanulása mellett a lelkigondozói magatartás elsajátítása. Ennek része kell legyen a saját személyiségével való szembenézés (gyengeségek és erősségek egyaránt). A csoportmunka része: kommunikációs, önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok, amit kiegészít a négyszemközti konzultálás.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A csoportos munkában való aktív részvétel. Az önismereti gyakorlatok eredményének beépítése az önelemzésbe. A személyiségfejlődés folyamatának tudatos követése. Legyen képes a lekészi hivatás önreflexív értelmezésére.

Óraszerkezet

 1. Csoportdinamika kialakítása

 2. Test és lélek kölcsönhatása

  Olvasmány:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 23-32 (10)
 3. Szülő- gyerek kapcsolat

  Olvasmány:

  • Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek, 1-68 (68)
 4. Meghatározó gyerekkori élmények

  Olvasmány:

  • Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek, 69-192 (124)
 5. Az óvodáskor

  Olvasmány:

  • Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek- a pszichológus szemével, 13-81 (69)
 6. Az iskolai évek szerepe

  Olvasmány:

  • Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek- a pszichológus szemével, 81-189 (109)
 7. A serdülőkor

  Olvasmány:

  • Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei, 1-97 (97)
 8. Csoporttéma: mit jelentett számomra a serdülőkor?

  Olvasmány:

  • Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei, 97-176 (80)
 9. A felnőttkor

  Olvasmány:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 40-47 (8)
 10. A személyiségfejlődés válságai

  Olvasmány:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 245-267 (23)
 11. Csoportmunka: életgrafikon készítés

 12. Az emberi kapcsolatok dinamikája

  Olvasmány:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 147-185 (39)
 13. Krízisek és a krízisek háttere

  Olvasmány:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 267-291 (25)
 14. Csoportmunka: önismereti gyakorlatok

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 12 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 40 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges eredmény alakulása: 20% órai aktivitás és 80% záróvizsga eredménye.