Önismereti és gyülekezetismereti gyakorlat II

A hallgatók, az egyházi (szakmai) gyakorlatok rendjén, önismeretet és önazonosság-tudatot fejlesztő beszélgetésekben vesznek részt. Ezen beszélgetések a témaközpontú interakcionális modellben történnek. Ószövetségi elhívás-küldetéstörténetek, valamint a témával kapcsolatos tanulmányok, cikkek feldolgozása, megbeszélése kapcsán a beszédkészséget (is) fejleszteni kívánjuk.

Az önismereti kollokviumok mellett, a hallgatók gyülekezetismereti látogatásokon vesznek részt. Ezeknek az a célja, hogy irányítottan és szervezetten kapcsolatba kerüljenek azokkal a gyülekezetekkel, melyek tanulmányaik elvégzése után lelkipásztori szolgálatukra várnak. A látogatásokról, az előre megállapított szempontok szerint (gyülekezetismereti űrlap), a hallgatók ekkléziasztikai (gyülekezetismereti) jegyzeteket készítenek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyrészt az interaktív beszélgetések jó keretet biztosítanak a hallgatóknak arra, hogy Istenre, nagynevű teológusainkra, valamint egymásra figyelve, az elhívás-, küldetéstudatukat (hivatástudatukat) már a tanulmányok elején számba vegyék, és önmagukat ezeknek tükrében jobban megismerjék.
Másrészt pedig az egyház (különböző gyülekezetek) életének valós kérdéseivel szembesülve, olyan konkrét ekkléziasztikai helyzetek válnak belülről is (a lelkipásztorok ismertetése által) láthatóvá, melyek egyfelől formálják a hallgatók ekkléziológiai látását és ekkléziasztikai érzékenységét, másfelől a szolgálat sokféleségét, örömeit és kudarcait látva, a teológiai tanulmányozás szempontjából (is) motiváló hatású.

Óraszerkezet

 1. Ravasz László és Imre Lajos, mint két illusztris előd bemutatása

  Olvasmány:

  • Németh Pál: Magyar református önismereti olvasókönyv
  • Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés
  • Bonhoeffer, Dietrich: Követés
 2. Péter elhívása Mt 4,18-20 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 504-509 (6)
 3. Péter tengeren-járása Mt 14,22-33 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 37-43 (7)
 4. Péter vallástétele Mt 16,13-25 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 53-65 (13)
 5. Péter a megdicsőülés hegyén Mt 17,1-8 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 489-495 (7)
 6. Péter önbizalma Mt 26,31-35 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 66-74 (9)
 7. Péter tagadása Mt 26,69-75 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 496-503 (8)
 8. Péter rehabilitálása Jn 21,15-23 alapján

  Olvasmány:

  • Ravasz László: Isten rostájában, 5-11 (7)
 9. Péter csodatétele ApCsel 3,1-13 alapján

  Olvasmány:

  • Imre Lajos: A reformátorok lelkipásztori eszménye, 223-228 (6)
 10. Péter bizonyságtétele ApCsel 4,1-22 alapján

  Olvasmány:

  • Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye (I), 408-413 (6)
  • Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye (II), 424-426 (3)
 11. Péternek még tanulnia kell (ApCsel 10,1-35 alapján)

  Olvasmány:

  • Imre Lajos: A lelkipásztor kísértései, 30-31 (2) 69-71 (3) 85-86 (2)
 12. A lelkipásztori élet nehézségei

  Olvasmány:

  • Imre Lajos: A lelkipásztor nehézségei, 111-113 (3)
  • Imre Lajos: A lelkipásztori élet nehézségei, 26-29 (4)
 13. A gyülekezeti munka

  Olvasmány:

  • Imre Lajos: A gyülekezeti munka előfeltételei, 32-34 (3) 78-83 (6) 114-117 (4)
  • Imre Lajos: Mester és tanítvány, 3-6 (4)
 14. Kiértékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 2)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 42 óra/szemeszter.
 • Összesen: 98 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A munkafolyamatot egy esszé-szerű dolgozat zárja. Téma: A mai erdélyi lelkipásztori eszménykép