Református egyházi ének IV

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. MRÉ 36, MRÉ 50

  A gonosztevőknek dolgán (MRÉ 36)
  Az erős Isten, uraknak Ura (MRÉ 50)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 93-95 (3) 119-121 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 2. MRÉ 66, MRÉ 81

  Örvendj, egész föld, az Istennek (MRÉ 66)
  Örvendezzetek Az erős Istennek (MRÉ 81)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 142-143 (2) 161-163 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 41-42 (2) 48-49 (2)
 3. MRÉ 105, MRÉ 119, MRÉ 135

  Adjatok hálát az Istennek (MRÉ 105)
  Az oly emberek nyilván boldogok (MRÉ 119)
  Áldjátok az Úr nevét (MRÉ 135)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 197-198 (2) 214-230 (17) 247-248 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 4. MRÉ 137, MRÉ 140, MRÉ 146

  Hogy a babiloni vizeknél ültünk (MRÉ 137)
  Szabadíts meg engem, Úr Isten (MRÉ 140)
  Áldjad, én lelkem, az Urat (MRÉ 146)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 250-251 (2) 255-256 (2) 263-264 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 82-83 (2)
 5. MRÉ 226, MRÉ 336, MRÉ 347

  Sirasd meg, sirasd meg (MRÉ 226)
  Hallgass meg minket, nagy Úr Isten (MRÉ 336)
  Ó, áldandó Szentháromság! (MRÉ 347)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 358-359 (2) 491-492 (2) 507-508 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 115-116 (2) 133-134 (2)
 6. MRÉ 393, MRÉ 395, MRÉ 457

  Mind jó, amit Isten tészen (MRÉ 393)
  Úr Isten, te tarts meg minket (MRÉ 395)
  Tudom, hogy Jézus él (MRÉ 457)

  Olvasmány:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 565-566 (2) 567-568 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 131-132 (2) 157-158 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. MRÉ 97, MRÉ 117, MRÉ 124

  Az Úr Isten regnál (MRÉ 97) 57.)
  Az Urat minden nemzetek (MRÉ 117)
  Az Izráel ezt nyilván mondhatja (MRÉ 124)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 185-186 (2) 211-212 (2) 235-236 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 65-66 (2)
 9. MRÉ 136, MRÉ 142, MRÉ 214

  Dicsérjétek az Urat, Mert ő jókedvet mutat (MRÉ 136)
  Én az Úrhoz felkiálték (MRÉ 142)
  Győzhetetlen én kőszálom (MRÉ 214)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 248-249 (2) 257-258 (2) 344-345 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 76-77 (2) 80-81 (2) 187-188 (2)
 10. MRÉ 322, MRÉ 399, MRÉ 404

  Tudom, az én Megváltóm él (MRÉ 322)
  Ki Istenének átad mindent (MRÉ 399)
  Siess, keresztyén, lelki jót hallani (MRÉ 404)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 471-472 (2) 581-582 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 158-159 (2)
 11. MRÉ 421, MRÉ 430, MRÉ 451

  Az egyháznak a Jézus a fundamentuma (MRÉ 421)
  Imádkozzatok, és buzgón kérjetek (MRÉ 430)
  Te vagy napvilágom,te vagy énekem (MRÉ 451)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 602-603 (2) 611-612 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 12. MRÉ 462, MRÉ 466

  Itt van szívem, neked adom, Uram (MRÉ 462)
  Jézus ölébe bizton Hajtom fejem le én (MRÉ 466)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 653-654 (2)
 13. MRÉ 476, MRÉ 479

  Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt (MRÉ 476)
  Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem (MRÉ 479)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 669-670 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 228-230 (3)
 14. Részletvizsga az 7-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 22 óra/szemeszter.
 • Összesen: 36 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.