Református egyházi ének I

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. MRÉ 12, MRÉ 26

  Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten (MRÉ 12)
  Légy ítélőm, Uram (MRÉ 26)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 51-52 (2) 76-77 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 13-14 (2) 22-23 (2)
 2. MRÉ 96, MRÉ 157, MRÉ 162

  Énekeljetek, minden népek (MRÉ 96)
  Nem vagyunk mi magunkéi (MRÉ 157)
  Szűkölködünk Nagy mértékben (MRÉ 162)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 184-185 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 56-57 (2)
 3. MRÉ 201b, MRÉ 273

  Krisztus Urunknak áldott születésén (201b)
  Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura(273)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 412-413 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 4. MRÉ 284, MRÉ 285, MRÉ 290

  Szívem megalázván, tehozzád megyek (MRÉ 284)
  Már nyugosznak a völgyek (MRÉ 285)
  Krisztus, ki vagy nap és világ (MRÉ 290)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 424-426 (3) 426-427 (2) 431-432 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 232-236 (5)
 5. MRÉ 302, MRÉ 337, MRÉ 362

  Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom (MRÉ 302)
  Mennybéli felséges Isten (MRÉ 337)
  Mely igen jó az Úr Istent dicsérni (MRÉ 362)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 445-446 (2) 492-494 (3) 525-526 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 186-187 (2) 146-147 (2) 231-232 (2)
 6. MRÉ 410, MRÉ 441, MRÉ 452

  Adjunk hálát mindnyájan (MRÉ 410)
  Szomorúan sóhajt szívünk (MRÉ 441)
  Mennyben lakó én Istenem (MRÉ 452)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 589-590 (2) 626-627 (2) 640-641 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 198-199 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. MRÉ 5, MRÉ 19

  Úr Isten, az én imádságom (MRÉ 5)
  Az egek beszélik (MRÉ 19)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 40-41 (2) 61-63 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 17-18 (2)
 9. MRÉ 42, MRÉ 57

  Mint a szép, híves patakra (MRÉ 42)
  Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem (MRÉ 57)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 104-106 (3) 130-131 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 32-33 (2) 38-39 (2)
 10. MRÉ 61, MRÉ 107, MRÉ 172

  Kiáltásom halld meg, Isten (MRÉ 61)
  Dicsérjétek az Urat, Mert nagy ő jó volta (MRÉ 107)
  Ó, maradj kegyelmeddel (MRÉ 172)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 136-137 (2) 199-200 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 39-40 (2) 108-109 (2)
 11. MRÉ 175, MRÉ 215, MRÉ 246

  Uram, bocsássad el Szolgádat békével (MRÉ 175)
  Jézus, világ megváltója (MRÉ 215)
  Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét (MRÉ 246)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 293-294 (2) 378-379 (2) 391-392 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 132-133 (2)
 12. MRÉ 249, MRÉ 276

  Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vigassága (MRÉ 249)
  Alleluja, dicsérjétek (MRÉ 276)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 381-383 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 13. MRÉ 348, MRÉ 444

  Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! (MRÉ 348)
  Ó, Úr Jézus, mennyi bánat (MRÉ 444)

  Olvasmány:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 509-510 (2) 630-631 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 153-154 (2)
 14. Részletvizsga a 7-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 45 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 5 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 50 óra/szemeszter.
 • Összesen: 64 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.