Unitárius egyházi ének V

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. UÉ 22, UÉ 27

  Szomorúan sóhajt szívünk (UÉ 22)
  Szívünk szavát küldjük te hozzád (UÉ 27)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 26-26 (1) 29-30 (2)
 2. UÉ 41, UÉ 43

  Örök bíró, irgalmas Isten (UÉ 41)
  Adjunk hálát mindnyájan (UÉ 43)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 35-35 (1) 37-38 (2)
 3. UÉ 47, UÉ 106

  Jó Úr Isten, tekints hozzánk (UÉ 47)
  Reménykedő szívvel (UÉ 106)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 65-66 (2) 92-92 (1)
 4. UÉ 116, UÉ 179

  Én bizodalmam, én erősségem (UÉ 116)
  Uram, ki búsúlsz bűneim miatt (UÉ 179)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 102-102 (1) 153-155 (3)
 5. UÉ 196 UÉ 204

  Az Istenhez az én szómat (UÉ 196)
  Tehozzád teljes szívből (UÉ 204)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 172-173 (2) 180-180 (1)
 6. UÉ 207

  Dicsérjétek az Urat, Mert ő ad minden jókat (UÉ 207)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 182-183 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. UÉ 4, UÉ 10

  Uram, templomodba jöttünk (UÉ 4)
  Oh, jer, borulj le, bánatunk (UÉ 10)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 18-18 (1) 21-21 (1)
 9. UÉ 98, UÉ 107

  Maradj velem, már nő az alkonyat (UÉ 98)
  Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem (UÉ 107)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 85-85 (1) 93-93 (1)
 10. UÉ 112, UÉ 139

  Én Istenem, halld meg az én kiáltásomat (UÉ 112)
  Egy, csak egy kútffő (UÉ 139)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 98-98 (1) 120-121 (2)
 11. UÉ 180, UÉ 211

  Óh, felséges úr, mi kegyes Istenünk (UÉ 180)
  Áldjad én lelkem az Urat, Hírdessed dicséretét (UÉ 211)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 155-156 (2) 185-186 (2)
 12. UÉ 264, UÉ 290

  Remélj, remélj, lelkem, ne csüggedezz! (UÉ 264)
  Ember, emlékezzél utolsó napodról (UÉ 290)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 224-224 (1) 237-238 (2)
 13. UÉ 312, UÉ 314

  De jó nekünk itt laknunk nálad (UÉ 312)
  Az Úr bír az egész földdel (UÉ 314)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 248-249 (2) 251-251 (1)
 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 45 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 5 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 50 óra/szemeszter.
 • Összesen: 64 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.