Evangélikus egyházi ének IV

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. EÉ 49, EÉ 62, EÉ 65, EÉ 66

  Dicsérlek, Uram, tégedet, Hogy ez éjjel megőriztél (EÉ 49)
  Adjunk hálát az Úrnak (EÉ 62)
  A nap immár elenyészett (EÉ 65, EG 478 Nun sich der Tag geendet hat)
  Most nyugosznak az erdők (EÉ 66, MoEÉ Már nyugosznak a völgyek, EG 477 Nun ruhen alle Wälder)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 66-66 (1) 78-82 (5)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 145-145 (1) 236-136 (-99)
  • Dobszay László: A magyar népének, 201-202 (2)
  • Herbst, Wolfgang: Wer ist wer im Gesangbuch?, 165-165 (1) 186-186 (1)
 2. EÉ 67, EÉ 82, EÉ 83, EÉ 84

  Az éj ím érkezik, Beborítja a földet (EÉ 67)
  Ta vagy napvilágom, Te vagy énekem (EÉ 82)
  Maradj velem! Már-már alkony föd el (EÉ 83, EG 488 – Bleib bei mir, Herr)
  Ó, terjeszd ki, Jézusom (EÉ 84)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 83-83 (1) 95-98 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 238-238 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 221-221 (1) 217-217 (1)
  • Herbst, Wolfgang: Wer ist wer im Gesangbuch?, 208-208 (1)
 3. EÉ 85, EÉ 88, EÉ 89, EÉ 91

  Uram, maradj velem (EÉ 85)
  Jöjj, népek Megváltója (EÉ 88)
  Küldé az Úristen Hűséges szolgáját (EÉ 89)
  Áldott az egek Ura (EÉ 91)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 98-98 (1) 101-102 (2) 104-104 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 171-172 (2)
  • Berkesi Sándor: „Te néked zengek éneket”. Gyülekezeti énekiskola, 46-46 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 52-55 (4)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 29-30 (2)
 4. EÉ 93, EÉ 103, EÉ 105, EÉ 463

  Ó, miként fogadjalak (EÉ 93)
  Én zörgetek kegyelmed idején (EÉ 103)
  Csendes éj! Szentséges éj! (EÉ 105)
  Jézust áldja énekünk (EÉ 463)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 106-107 (2) 115-116 (2) 118-118 (1) 473-473 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 203-203 (1)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 26-29 (4) 78-81 (4)
 5. EÉ 465, EÉ 466, EÉ 469, EÉ 470

  Szentháromság egy Istenség (EÉ 465)
  Nyugvóra térek istenem (EÉ 466)
  Jertek boldog énekszóval (EÉ 469)
  Feljött már a csillag (EÉ 470)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 474-475 (2) 477-479 (3)
  • Dobszay László: A magyar népének, 57-58 (2) 200-200 (1) 204-204 (1) 249-250 (2)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 204-206 (3) 251-252 (2) 281-282 (2)
 6. EÉ 472, EÉ 473, EÉ 477, EÉ 478

  Ó jöjj, ó jöjj Immánuel (EÉ 472, CsTK Jövel, jövel Immánuel)
  Jer, tárjunk ajtót még ma mind (EÉ 473)
  Kit sok boldog pásztor dicsér (EÉ 477, CsTK Jöjjetek, Krisztust dicsérni)
  Jézus születél idvességünkre (EÉ 478)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 480-482 (3) 485-486 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 178-178 (1)
  • Berkesi Sándor: „Te néked zengek éneket”. Gyülekezeti énekiskola, 92-92 (1) 118-118 (1)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 10-12 (3) 36-38 (3) 69-70 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. EÉ 106, EÉ 108, EÉ 109, EÉ 110

  Kicsiny Betlehemben megzendült az ének (EÉ 106)
  Most zendülj énekszó (EÉ 108, MoEÉ Hadd zengjen énekszó)
  Hirdetek tinéktek Lelki nagy örömöt (EÉ 109)
  Mennyből jövök most hozzátok (EÉ 110, CsTK Az Istennek szent angyala)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 119-123 (5)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 174-175 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 77-79 (3) 166-167 (2)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 43-46 (4) 59-62 (4)
 9. EÉ 113, EÉ 114, EÉ 123, EÉ 126

  Dicsérd Istent, keresztyénség (EÉ 113, MoEÉ Jöjj, Isten népe, áldjuk őt.)
  Krisztus Urunknak áldott születésén (EÉ 114)
  Bújdosásunk esztendei Gyorsan jőnek, fogynak (EÉ 123)
  Ez esztendőt megáldjad (EÉ 126, – CsTK Szent Isten, noha néked.)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 125-127 (3) 135-136 (2) 139-139 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 88-88 (1) 175-175 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 149-149 (1) 165-166 (2) 185-185 (1)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 48-49 (2)
 10. EÉ 134, EÉ 135, EÉ 136, EÉ 137, EÉ 140

  Jézus, szenvedésedről Mostan elmélkedem (EÉ 134)
  A próféták megmondották (EÉ 135)
  Szerelmes Jézus, vajon mit vétettél (EÉ 136, – MoEÉ Te drága Jézus vagy – Ó, drága Jézus)
  Krisztus, ártatlan Bárány (EÉ 137)
  Jézus, Istennek Báránya (EÉ 140)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 147-152 (6) 155-156 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 104-104 (1) 181-183 (3)
  • Dobszay László: A magyar népének, 80-81 (2) 200-201 (2)
 11. EÉ 479, EÉ 480, EÉ 481, EÉ 482, EÉ 483

  Krisztusunk ma született (EÉ 479)
  Ím, jászlad mellett térdelek (EÉ 480, CsTK Itt állok jászolod felett)
  Fel útra, ti hívek (EÉ 481)
  A szép boldogító (EÉ 482)
  Jer, mindnyájan örüljünk (EÉ 483)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 487-492 (6)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 175-175 (1) 177-179 (3)
  • Karl Christian Thust: Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs. Band I: Kirchenjahr und Gottesdienst (EG 1-269). Kommentar zu Entstehung, Text und Musik, 65-68 (4) 75-78 (4)
 12. EÉ 484, EÉ 485

  Csordapásztorok, midőn Betlehemben (EÉ 484)
  Dicsőség mennyben az Istennek (EÉ 485)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 493-494 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 177-177 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 74-74 (1) 231-231 (1)
 13. EÉ 486, EÉ 487

  Pásztorok, pásztorok örvendezve (EÉ 486)
  Ó, gyünyörű szép titokzatos éj (EÉ 487)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 495-496 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 235-235 (1)
 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 22 óra/szemeszter.
 • Összesen: 36 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.