Evangélikus egyházi ének I

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. EÉ 285, EÉ 286, EÉ 287, EÉ 288

  Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nekünk (EÉ 285)
  Mind jó, amit Isten tészen (EÉ 286)
  Én lelkem, miért csüggedsz el? (EÉ 287) jegyzet)
  Gondvieslő édes Atyám (EÉ 288)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 286-301 (16)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 136-137 (2) 157-158 (2)
 2. EÉ 289, EÉ 294, EÉ 297, EÉ 298

  Szívem keserűségét (EÉ 289)
  Az Úr csodásan működik (EÉ 294)
  ündöklő hajnali csillag (EÉ 297, CsTK - Szép tündöklő hajnalcsillag szöveggel)
  Jézus életemnek (EÉ 298)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 301-302 (2) 309-312 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 166-168 (3)
 3. EÉ 299, EÉ 302, EÉ 303, EÉ 316

  Te, világ szép ékessége (EÉ 299)
  Győzhetetlen én kőszálom (EÉ 302)
  Minden e földön csak elmúlandó EÉ 303)
  Ameddig Jézus él (EÉ 316)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 312-313 (2) 316-318 (3) 329-330 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 187-188 (2)
 4. EÉ 317, EÉ 318, EÉ 319, EÉ 551

  Az áldott orvos közeleg (EÉ 317)
  Itt van szívem (EÉ 318)
  Jézus, Jézus, ó, mi szép név! (EÉ 319)
  Jézusunk a Jordánhoz ment (EÉ 551)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 330-333 (4) 555-556 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének,
 5. EÉ 555, EÉ 556, EÉ 557, EÉ 560

  Uram, bocsássad el Szolgádat békével (EÉ 555)
  Krisztus Jézus, mi Megváltónk (EÉ 556)
  Áldassék Isten, hála jóságáért (EÉ 557)
  Örülj szívem, vigadj lelkem (EÉ 560)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 558-562 (5)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 218-219 (2)
 6. EÉ 564, EÉ 565, EÉ 566, EÉ 571

  Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (EÉ 564)
  Emlékezzél, hogy mi történt (EÉ 565)
  Bocsásd meg, Úristen (EÉ 566)
  Én Istenem, Ha végtelen (EÉ 571)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 566-568 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 122-123 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. EÉ 320, EÉ 321, EÉ 322, EÉ 323

  Jézus ölébe bizton (EÉ 320)
  Bízom benned, Uram Jézus (EÉ 321)
  Hű Jézusom kezébe (EÉ 322)
  Imádom azt a nagy szerelmet (EÉ 323)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 334-339 (6)
 9. EÉ 325, EÉ 326, EÉ 327, EÉ 328

  Halld meg a hívást, Jézusodét (EÉ 325)
  Júdeában sok gyerek (EÉ 326)
  Tiéd az ügy, óh Jézusom (EÉ 327)
  Az éltem, Jézus nélküled (EÉ 328)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 339-344 (6)
 10. EÉ 329, EÉ 330, EÉ 331, EÉ 332

  Jézus, te égi szép (EÉ 329)
  Súlyos napokban csak Jézusra nézz (EÉ 330)
  Pradicsomnak te szép élő fája (EÉ 331)
  Életem, Jézus, egyedül te töltsd be (EÉ 332)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 344-347 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről,
 11. EÉ 333, EÉ 334, EÉ 574, EÉ 575

  Ártatlanság szent Báránya (EÉ 333, CsTK- Ó, ártatlanság Báránya)
  Szívemet hozzád emelem (EÉ 334)
  Mily jó, ha bűntől már szabad (EÉ 574)
  Szégyentől ég az orcám (EÉ 575)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 348-349 (2) 575-576 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 21-22 (2)
 12. EÉ 576, EÉ 582, EÉ 585, EÉ 587

  Mindenek meghallják (EÉ 576)
  Az én Istenemben, Bízom ínségemben (EÉ 582)
  Áldó hatalmak oltalmába rejtve (EÉ 585)
  Mindenkoron áldom az én Uramat (EÉ 587)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve,
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 134-135 (2) 145-146 (2)
 13. EÉ 591, EÉ 592, EÉ 593

  Jézus, édes emlékezet (EÉ 591)
  Csillagoknak alkotója (EÉ 592)
  Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (EÉ 593)

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 590-592 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 163-164 (2)
 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 45 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 5 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 50 óra/szemeszter.
 • Összesen: 64 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.