Unitárius egyházi ének II

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. UÉ 12, UÉ 14

  Ím, bejöttünk templomodba (UÉ 12)
  Számadásra, bűnbánásra (UÉ 14)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 22-23 (2)
 2. UÉ 16, UÉ 31

  Megpihenni, megnyugodni (UÉ 16)
  Sorsod hagy az Úrra, s bízzál híven (UÉ 31)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 24-24 (1) 30-31 (2)
 3. UÉ 37, UÉ 47

  Légyen kedves az áldozat (UÉ 37)
  Szeret, imád, magasztal Értelmünk, érzetünk (UÉ 47)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 34-34 (1) 41-42 (2)
 4. UÉ 57, UÉ 64

  Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel (UÉ 57)
  Téged dicsérlek, Én uram, Isten (UÉ 64)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 50-50 (1) 56-56 (1)
 5. UÉ 83, UÉ 103

  Oh egyetlen egy Istenség (UÉ 83)
  Oh mennyei kegyes Atyánk (UÉ 103)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 73-74 (2) 89-89 (1)
 6. UÉ 126, UÉ 136

  Bús harangszó hirdeti (UÉ 126)
  Fénylik a nap fényességgel (UÉ 136)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 109-110 (2) 118-118 (1)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. UÉ 144, UÉ 153

  Isten szent lelke, égi láng (UÉ 144)
  Ígéret beváltó, édes Atyánk (UÉ 153)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 125-125 (1) 132-133 (2)
 9. UÉ 178, UÉ 195

  Úr Isten, az én imádságom (UÉ 178)
  Dicsérünk téged, Isten (UÉ 195)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 152-153 (2) 171-172 (2)
 10. UÉ 202, UÉ 210

  Adjatok hálát az Istennek (UÉ 202)
  Igazlátó szent Úr Isten, Halld meg az én szóm (UÉ 210)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 178-188 (11) 184-185 (2)
 11. UÉ 291, UÉ 292

  Már elmegyek az örömbe (UÉ 291)
  Megyek síromba, Nyugodalomba (UÉ 292)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 238-240 (3)
 12. UÉ 305, UÉ 308

  Urunk, Atyánk, Az ég alkotója (UÉ 305)
  Gyermekednek szája Dicsér téged, Isten (UÉ 308)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 245-247 (3)
 13. Ismétlés

 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 22 óra/szemeszter.
 • Összesen: 36 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.