Egyházzenei műfajismeret és formatan II

Az Egyházzene II a protestáns himnolgógia fontosabb kérdéseivel foglalkozik. A hallgatók megismerkednek az egyházzene bibliai alapjaival, a reformátoroknak a gyülekezeti éneklésről és zenélésről vallott tanításával, az énekeskönyvek történetével, a jelentősebb énekszerzők életével és munkásságával. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató tudjon önállóan leolvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, tudjon eljátszani három- négyszólamú könnyebb korálokat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megtanulnak tájékozódni a gyülekezeti énekek gazdag anyagában. A történeti és teológiai alapvetés segítségére van a hallgatóknak abban, hogy fel tudják mérni egy-egy ének stiláris, tartalmi, történeti és teológiai értékét. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató önállóan le tud majd olvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, el tud játszani egyszerűbb három-négyszólamú korálokat.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés a himnológiába. Ének és zene a Bibliában

  Kulcsfogalmak: SIR, MIZMÓR, léviták, gondolatritmus, dicséret, zsoltár, himnusz, ének, új ének

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 5-11 (7)
 2. Bevezetés a himnológiába. Ének és zene a Bibliában

  Kulcsfogalmak: SIR, MIZMÓR, léviták, gondolatritmus, dicséret, zsoltár, himnusz, ének, új ének

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 5-11 (7)
  • Draskóczy László: Himnológia. Jegyzet, 3-6 (4)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 14-20 (7)
 3. A gyülekezet éneke a reformációig

  Kulcsfogalmak: gregorián, ambrózián himnusz, liturgikus ének, paraliturgikus ének, gyülekezeti ének, kanció, zsoltár, zsoltárparafrázis,

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 12-16 (5)
  • Draskóczy László: Himnológia. Jegyzet, 14-22 (9)
 4. A reformátori ének. Luther énekei.

  Kulcsfogalmak: német-mise, énekeskönyv, ünnepi ének, liturgikus ének, katekizációs ének, zsoltárparafrázis

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban, 129-134 (6)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 17-19 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 60-65 (6)
 5. Ének és zene Kálvin és Zwingli teológiájában. A genfi zsoltárok

  genfi zsoltár, kontrafaktum, polimetrikus, chanson

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 19-21 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 66-69 (4)
 6. Magyar reformátori énekeink

  Kulcsfogalmak: zsoltárparafrázis, históriás ének, intarziás ének, zsoltárparafrázis

  Olvasmány:

  • Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem” - Sztárai Mihály élete és szolgálata, 239-254 (16)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 17-28 (12)
 7. 16. századi magyar énekeskönyveink

  Kulcsfogalmak: cantionale, gradual, prima, vespera.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 31-36 (6)
 8. Psalterium Ungaricum.

  Kulcsfogalmak: genfi zsoltár, zsoltárfordítás

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 31-36 (6)
 9. Az Öreg graduál

  Kulcsfogalmak:graduál, antifona, zsoltártónus, himnusz, cantica, passió, éneklő pulpitus

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 37-40 (4)
 10. A református énekeskönyv története a 17-20. században

  Kulcsfogalmak: temetési énekek, kantikumok, énekeskönyv-reform, ritmikus éneklés, kiegyenlített éneklés.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 41-63 (23)
 11. Maróthi György és a kollégiumi éneklés

  Kulcsfogalmak: temetési énekek, kiegyenlített éneklés, genfi zsoltárok, Goudimel zsoltárfeldolgozások, homofon zsoltárfeldolgozás, kollégiumi éneklés

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 45-48 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene, 1-239 (239)
 12. Az unitárius énekeskönyv története

  Kulcsfogalmak: kéziratos énekeskönyvek, gyülekezeti ének, liturgikus énekek, passió, temetési énekek, zsoltár, zsoltárparafrázis, énekeskönyv, Bogáthi Fazekas Miklós, Thordai Miklós, Pálffy Márton.

  Olvasmány:

  • Retkes Attila: Pálffy Márton és az 1924-es Unitárius énekeskönyv, 23-27 (5)
 13. A magyar evangélikus énekeskönyv története a 17-20. században

  Kulcsfogalmak: temetési énekek, énekeskönyv-reform, ritmikus éneklés, kiegyenlített, Zöngedező Mennyei Kar, Új Zengedező Mennyei Kar, Tranoscius énekeskönyv

  Olvasmány:

  • Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázalta (XVI-XVIII. század), 90-109 (20)
 14. Római katolikus magyar nyelvű énekeskönyvek története a 16-20. században

  Kulcsfogalmak: temetési énekek, énekeskönyv-reform.

  Olvasmány:

  • Domokos Pál Péter: Egyházzenénk múltja, 21-26 (6)
 15. A populáris zene és az ifjúsági énekeskönyvek

  Kulcsfogalmak: ifjúsági ének, gospel, ébredési ének, dicsőítő ének, ifjúsági énekeskönyv, ifjúsági istentisztelet, vasárnapi iskola

  Olvasmány:

  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 280-290 (11)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 14 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 4 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 34 óra/szemeszter.
 • Összesen: 62 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Minden hallgató elkészít egy-egy óra anyagához kapcsolódó rövid 15 perces ismertetőt, melyet a szaktanárnak az órát megelőző napon eljuttat, és az órán bemutat. Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából. Harmónium gyakorlatból a hallgatók feljátszanak a félév folyamán 6 három vagy négyszólamú gyakorlatot a kiadott harmónium gyakorlatokat tartalmazó füzetből, vagy 4 korált a Korálkönyvből.