Egyházzenetörténet II

Az Egyházzenetörténet II betekintést ad a keresztény istentiszteleti zene vázlatos történetébe a reformációtól a 20. századig. A hallgatók megismerkednek a reformáció egyházainak az egyházi zenéhez való viszonyulásával, a különböző korszakok protestáns egyházzenéjének jellemzőivel és kiemelkedő képviselőivel.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek a keresztény egyházzene kialakulásával, megtanulnak tájékozódni a különböző korszakok egyházzenéjében. A történeti adatok elsajátítása mellett, a hallgatók megismerik az egyházi zene, a liturgikus zene különböző műfajainak és formáinak célszerű, liturgikus használati módjait, lehetőségeit.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Óraszerkezet

 1. Heinrich Schütz élete és műve

  Kulcsfogalmak: lelki koncert/geistliches Konzert, zsoltár-motetta, evangélium-motetta, oratórium.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 277-281 (5)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 104-107 (4)
 2. Bach élete és műve

  Kulcsfogalmak: toronyzene, szabályozott egyházi zene

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 335-354 (20)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 107-116 (10)
  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 5-77 (73)
 3. Bach és az orgonakorál

  Kulcsfogalmak: korálelőjáték, korál-fúga, korálfughetta, korál-fantázia, korál-partita

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 314-323 (10) 345-347 (3)
 4. Bach kantátái és oratóriumai

  Kulcsfogalmak: egyházi év, textus-kantáta, korál-kantáta, Karácsonyi oratórium.

  Olvasmány:

  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 78-86 (9)
 5. Bach passiói

  Kulcsfogalmak: evangélista, turba, recitatív, ária, korál

  Olvasmány:

  • Gáncs Aladár: Az ötödik evangélista, 87-94 (8)
  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 342-344 (3)
 6. Händel élete és műve

  Kulcsfogalmak: oratórium, orgona-versenymű.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 355-367 (13)
 7. A bécsi klasszikusok zenéje 1.

  Kulcsfogalmak: Haydn, Ludwig van Beethoven, mise, Missa solemnis, Missa brevis, oratorium, „Teremtés” c. oratorium.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 98-101 (4)
 8. A bécsi klasszikusok zenéje 2.

  Kulcsfogalmak: Mozart, mise, requiem, kórusművek

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 98-101 (4)
 9. A romantika zenéje I.

  Kulcsfogalmak: Liszt Ferenc, oratórium, orgona-versenymű.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 105-105 (1)
 10. A romantika zenéje II.

  Kulcsfogalmak: Johannes Brahms, oratórium, orgona-versenymű.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 102-103 (2)
 11. A romantika zenéje III.

  Kulcsfogalmak: Felix Mendelssohn Bartholdy, oratórium, orgona-versenymű.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 102-103 (2)
 12. 20. századi egyházzene vázlatos áttekintése.

  Kulcsfogalmak: Max Reger, Alban Berg, Paul Hindemith, Hugo Distler, Olivier Messiaen, Edward Elgar, Benjamin Britten, Arvo Part.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 107-116 (10)
 13. A 20- századi magyar egyházzene.

  Kulcsfogalmak: Kodály Zoltán, Árokháty Béla, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Gárdonyi Zoltán, oratórium, mise, Te Deum.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 117-121 (5)
 14. Összefoglalás, ismétlés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 14 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 4 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 34 óra/szemeszter.
 • Összesen: 48 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából.