1Mózes 12,1-4a

383 (9. lábjegyzet), 384 (16. lábjegyzet), 389 (bibliográfia)