Homiletika gyakorlat III

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A temetési szertartás és advent homiletikumának az ismerete, beszédek írása a tanult prédkációíró módszerek felhasználásával, és azoknak a hallgatóság előtt való előadása. A hallgatók megtanulják a prédikáció kiértékelésének szempontjait, és azokat véleménynyilvánításukkal gyakorolják.

Óraszerkezet

 1. A temetés homiletikája 1

  Olvasmány:

  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (I.)
 2. A temetés homiletikája 2

  Olvasmány:

  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (I.)
 3. A temetés homiletikája 3

  Olvasmány:

  • Koppándi Botond Péter: Temetési szolgálatunk homiletikuma (II.)
 4. Advent homiletikuma

 5. Prédikálás 1. hét

  A hallgatók temetési beszédet írnak, és azt a kollegáik és a tanár jelenlétében elmondják.

 6. Prédikálás 2. hét

 7. Prédikálás 3. hét

 8. Prédikálás 4. hét

 9. Prédikálás 5. hét

 10. Prédikálás 6. hét

 11. Prédikálás 7. hét

 12. Prédikálás 8. hét

 13. Prédikálás 9. hét

 14. Prédikálás 10. hét

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 3 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 3)
 • 42 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 42)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 26 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.