Bevezetés az Ószövetségbe II

Az Ószövetségi bevezetés II kurzus célja a történeti könyveinek, az ószövetség költészeti irodalmának és bölcsességirodalmának áttekintése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kompetenciák

Óraszerkezet

 1. Bevezetés az Ószövetség történeti könyveibe

  Olvasmány:

  • Kustár Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa
  • Karasszon István: Történetírás az ókori Izraelben
  • Gyáni Gábor: A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa
 2. Honfoglalás. Józsué könyve

 3. Amikor a bírák bíráskodtak... Bírák és Ruth könyve

 4. A királyság kezdetei. 1 Sám

 5. A királyság gyermekbetegségei. 2 Sám

 6. Elhibázott politika. 1,2 Kir

 7. Ugyanaz csak másképp... 1,2 Krón

  Olvasmány:

  • Kustár Zoltán: A Krónikák könyve. A mű előállása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa
 8. A hazatérés nehézségei. Ezsdr, Neh + Eszt

 9. Bevezetés az Ószövetség költészetébe és bölcsességirodalmába

  Olvasmány:

  • Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom
 10. Igazságos-e Isten? Jób könyve

 11. Izráel imádságos könyve. Zsoltárok

 12. Izráel imádságos könyve: Zsoltárok (folytatás). És más énekek: Énekek

 13. Évszázados tanítás. Préd és Péld

 14. Ismétlés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 2 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 2 óra/szemeszter.
 • Összesen: 30 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

...