Bevezetés az Ószövetségbe III

A négy féléves kurzus harmadik egységében az előző félévek ismereteire alapozva az egyes ószövetségi könyvek irodalomtörténeti fejlődése és azok történelmi kontextusa kerül a középpontba. A cél, hogy a hallgató felismerje, hogy a Biblia mindenekelőtt vallási forrás, mely Izráel népének hitét és történetét egy későbbi nézőpontból írja meg; a nem ismert vagy nem kívánatos elemeket pedig sok esetben új elemekkel, epizódokkal egészíti ki vagy felülírja. A Szentírásnak ilyen módon kialakult verziója, amely a hit mércéjévé lett, a mindenkori olvasót nehéz kérések elé állítja. A teológusnak más tudományterületekkel párbeszédet folytatva kell megadnia a választ az így felmerülő kérdésekre. Ebben a félévben a Tóra kialakulásának problémái kerülnek terítékre.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Tóra kialakulásával kapcsolatosan felvetődő kritikai kérdéseket A hallgató képes felvázolni a Tóra kialakulása kapcsán a különböző modelleket. A hallgató ismeri a Tóra, illetve az egyes irodalmi gyűjtemények legfontosabb teológiai témáit.

Óraszerkezet

 1. Az Ószövetség mint ókori közel-keleti irodalom

  Olvasmány:

  • Lemche, N. P.: Die Vorgeschichte Israels, 19-33 (15)
  • Finkelstein, I., Silberman, N. A.: Biblia és régészet. Az ókori Izrael történelmének két arca, 14-36 (23)
  • Zimmer, Siegfried: Árt-e a hitnek a bibliatudomány? Egy konfliktus tisztázása
 2. A Tóra szövegének sajátosságai és kérdései (1) (csoportmunka)

  A kurzus a Pentateuchos mózesi szerzősége körüli viták alakulását érveit vizsgálja meg tudománytörténeti szempontból a kezdetektől a 17. század végéig. Rávilágít arra, hogy a kérdés tárgyalásában milyen jelentősége van az eszmetörténetnek, illetve a felekezeti háttérnek.

 3. A Tóra szövegének sajátosságai és kérdései (2) (csoportmunka, szintézis)

 4. A Tóra kialakulásának régebbi elméletei (1)

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 101-108 (8)
  • Römer, Th.: Zwischen Urkunden, Fragmenten und Ergänzungen: Zum Stand der Pentateuchforschung
  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 59-85 (27)
 5. A Tóra kialakulásának régebbi elméletei (2)

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 106-116 (11)
  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 59-85 (27)
 6. A korábbi kutatás forrásai és azok sajátosságai: J, E, D, P

  Olvasmány:

  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 120-138 (19) 151-162 (12)
  • Kustár Zoltán: A Pentateuchos forrásművei. M. Noth munkássága nyomán
 7. Az óizráelita jog

  Olvasmány:

  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 156-165 (10)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 163-173 (11)
  • Karasszon István: Adalékok az óizraeli jog szervezetéhez
 8. A Tóra kialakulásának kora

  Olvasmány:

  • Fantalkin, A., Tal, O.: A Pentateuchus kanonizációja: mikor és miért?
 9. Búcsú a jahvistától: újabb elméletek

  Olvasmány:

  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 85-131 (47)
  • Gertz, J. Christoph, Schmid, Konrad, Witte, Marcus: Abschied vom Jahwisten
  • Römer, Th.: Zwischen Urkunden, Fragmenten und Ergänzungen: Zum Stand der Pentateuchforschung
  • Finkelstein, I., Römer, Th.: Comments on the Historical Background of the Abraham Narrative Between “Realia” and “Exegetica”
  • Finkelstein, I., Römer, Th.: Comments on the Historical Background of the Jacob Narrative in Genesis
  • Golka, F. W.: Genesis 37–50: Joseph Story or Israel- Joseph Story?
 10. A Pentateuchos a legújabb kutatásban

  Olvasmány:

  • Reinhard Gregor Kratz: A Pentateuchus a legújabb kutatásban,
 11. A DtrG kapcsolópontjai (csoportmunka)

 12. A DtrG régen és ma

  Olvasmány:

  • Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe, 251-268 (18)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 175-181 (7)
  • Thomas Römer: The So-Called Deuteronomistic History. A Sociological, Historical and Literary Introduction
  • Erhard Blum: Das exilische Deutronomistische Geschichtswerk
 13. Az Ószövetség és a kritika - tudomány és hit kapcsolata

  Sigfried Zimmer, Árt-e a hitnek a bibliatudomány. Egy konfliktus tisztázása című könyve alapján vizsgáljuk a tudományos kritikus gondolkodás és az Ószövetség szentkönyv jellege közötti kapcsolatot. Az óra szemináriumi jellegű. A közös megbeszélés vezérfonalát a hallgató által a korábbi szempontoknak megfelelően elkészített olvasmányjegyzet képezi.

  Olvasmány:

  • Zimmer, Siegfried: Árt-e a hitnek a bibliatudomány? Egy konfliktus tisztázása
 14. Vizsgatételek

  A vizsgatételek és a vizsgával kapcsolatos további információ megtalálható a csatolmányban (lásd Letölthető segédanyag). A PDF dokumentum megnyitásához a jelszó az évfolyamfelelős diák neve (kisbetűkkel, egybeírva, ékezetek nélkül, ebben a formátumban: csaladnevkeresztnev).

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 2 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 62 óra/szemeszter.
 • Összesen: 90 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi írásbeli a félév anyagából.