Bevezetés a lelkigondozásba

Összetett világunk sokféle feladat elé állítja gyülekezeteink tagjait. A gyülekezet, különösképpen a lelkipásztor törődése nagyban segíti őket, hogy megküzdhessenek ezekkel a feladatokkal.
A lelkipásztori szolgálatra készülő teológiai hallgatóknak ismerniük kell a lelkigondozás lényegét. Ezt szolgálják a bevezető előadások.
Bonyolult világunkban összetettebbé vált, válik az élet, különösen a belső megélés. Ezt csak a teológialag reflektált pszichológia segítségével érthetjük meg a pasztorálpszichológia közvetítésében. Ezt a megértést szolgálják azok az előadások, amelyek körülírják a lelkigondozás és a pszichológia viszonyát és leírják azokat a pszichológiai irányzatokat, amelyek relevánsak az egyén lelkigondozására nézve.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató el tudja helyezni lelkigondozást a (gyakorlati) teológiai diszciplínák között, valamint ismeri és érti e diszciplína teológiai alapjait. Ugyanakkor tisztában van a pojmenika és a pszichológia közötti viszonnyrendszerrel, ismeri azok lehetőségeit és határait. Ismeri a lelkigondozásra nézve releváns pszichológiai irányzatokat. Ez az ismeret lehetővé teszi, hogy szuverén módon használja azokat a lelkigondozás során.

Óraszerkezet

 1. A lelkigondozás mint egyházi szolgálat és teológiai diszciplína

  Olvasmány:

  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 1-10 (10) 25-30 (6)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 19-33 (15) 177-186 (10)
  • Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, 33-100 (68)
 2. Lelkigondozás és pasztorálpszichológia (I.)

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 33-100 (68)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 34-62 (29)
  • Morgenthaler, Christoph: Seelsorge, 84-98 (15)
 3. Lelkigondozás és pasztorálpszichológia (II.)

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 33-100 (68)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 34-62 (29)
 4. Az ember mint fejlődő lény: kibontakozás

  Olvasmány:

  • Morgenthaler, Christoph: Seelsorge, 144-170 (27)
  • Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, 161-182 (22)
  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 178-223 (46)
 5. Az ember mint fejlődő lény: értelemkeresés

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, 535-588 (54)
  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 178-210 (33)
 6. Az ember belső konfliktusai

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 342-383 (42)
  • Wedding Danny: Current Psychoterapies, 15-51 (37)
 7. Az ember életkonfliktusai

  Olvasmány:

  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 225-262 (38)
 8. Az én és a környezet hatásai - én-pszichológiai támpontok

  Olvasmány:

  • Klessmann, Michael: Pastoralpsychologie. Ein Lehrbuch , 139-146 (8)
  • Németh Dávid: Pasztorálantropológia, 411-425 (15)
 9. Az ember és korai kapcsolati tapasztalatai - tárgykapcsolat-elméleti szempontok

  Olvasmány:

  • Klessmann, Michael: Pastoralpsychologie. Ein Lehrbuch , 153-158 (6)
 10. Kötődés - kötődés-elméleti támpontok

 11. A személyközpontú személet életképe

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 422-439 (18)
  • Wedding Danny: Current Psychoterapies, 130-143 (14)
 12. A személyközpontú személet betegség-képe

  Olvasmány:

  • Wedding Danny: Current Psychoterapies, 144-152 (9)
 13. A személyközpontú személet gyógyítás-képe

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 440-456 (17)
  • Wedding Danny: Current Psychoterapies, 153-135 (-17)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 100 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 120 óra/szemeszter.
 • Összesen: 148 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Szóbeli