D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái